Lanserer nye styrker for Somavert®

Nye hetteglass med 25 og 30 mg

Somavert har maksdosering på 30mg1 og pasienter som trenger høyere doser med Somavert har måtte sette to injeksjoner for å få korrekt dose.

To injeksjoner per dag kan være upraktisk og ved lansering av nye hetteglass med 25 og 30 mg, vil det bli lettere for pasienter som trenger høyere doser av Somavert.

De nye styrkene vil være tilgjengelige på apotek i løpet av mars 2016.

Somavert er til behandling av voksne pasienter med akromegali, som har hatt utilstrekkelig respons på kirurgi og/eller strålebehandling, og der egnet medisinsk behandling med somatostatin-analoger ikke normaliserte IGF-1-konsentrasjonene eller ikke var tolerert1.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF bør monitoreres og opprettholdes innen aldersjustert normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6 uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av  pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.

Bivirkninger: Reaksjoner på injeksjonsstedet, svette, hodepine og asteni er de mest vanligste.

For utfyllende informasjon, se Somavert felleskatalogtekst og/eller Somavert SPC.

 

Preparatomtale

 

Referanse:

  1. Somavert Preparatomtale (Juli 2015)