Lavere pris på Enbrel MyClic

Enbrel® (etanercept)

Enbrel kommer i ulike formuleringer og styrker1. I LIS*-anbudet som ble offentligjort 28. januar, har vi valgt å gi en konkurransedyktig pris for Enbrel MyClic2.

MyClic til både nye og eksisterende pasienter

Vi er stolte av å kunne tilby MyClic, som er en autoinjektor penn, til både nye og eksisterende pasienter. For de som allerede bruker Enbrel ferdigfylt sprøyte eller hetteglass til utblanding, er det enkelt å bytte over til Enbrel MyClic.

I en studie ble effekten av 2 timers informasjon og opplæring i bruk av ferdigfylt penn undersøkt. Studien viste at opplæring av pasienter ved bytte fra ferdigfylt sprøyte til MyClic er en egnet metode. Etter opplæring synes 93% av pasientene at MyClic er enklere å bruke enn ferdigfylt sprøyte3.

Mer informasjon og materiell

Vi har instruksjonshefter, instruksjonsvideo og annet materiell som kan være nyttig å bruke ved bytte til MyClic. Ta kontakt med din lokale Pfizer salgsrepresentant eller send e-post til norway@pfizer.com for å motta materiell og/eller mer informasjon.

Les mer om Enbrel MyClic

 

*De regionale helseforetakene (RHFene) har inngått en samarbeidsavtale vedrørende legemiddelinnkjøp til helseforetakene. Betegnelsen på samarbeidet er Legemiddelinnkjøpssamarbeidet med forkortelsen LIS.

 

Preparatomtale

 

Referanser:

  1. SPC Enbrel, 19.11.2015
  2. LIS-TNF/BIO avtaler 2016 (01.03.2016 – 28.02.2017)
  3. Borrás-Blasco J, Gracia-Pérez A, Casterá M et al. Educational session as a tool to increase patient satisfaction of switching etanercept from the prefilled syringe to the autoinjection pen. Expert Opin Biol Ther 2013; 13(8): 1103-1108