Somavert kommer i ny forpakning


Pfizer introduserer en ny Somavert-pakning. Hetteglasset med Somavert-pulveret er det samme, men hetteglasset med oppløsningsvæske erstattes av en forhåndsfylt sprøyte.

Du behandler dine akromegalipasienter som før, men nå med en mer brukervennlig måte.

For deg vii dette bety:

  • lngen endring i forskrivning
  • lngen endring i betingelsene for pris eller refusjon
  • Fortsatt tilgjengelig som 30-pakning
  • Adaptere brukt  til den forrige pakningen vil kun være tilgjengelig i en overgangsfase

Somavert vil fortsatt være tilgjengelig i de samme dosestyrkene: Hetteglass med 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg og 30 mg.

De nye pakkene ble introdusert 18. februar, men pasientene vil gradvis få tilgang til de nye pakningene. Apotekene kommer til å selge seg ut for de tidligere pakningene før de nye blir erstattet. De laveste dosene vil bli erstattet først før de høyere dosene.

Instruksjonsvideo

Det finnes en instruksjonsvideo som viser deg trinnvis klargjøring av Somavert.

Gå inn på www.pfizer.no/somademo eller Send SMS med kodeord SOMADEMO til 2242.

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Somavert1

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: Behandling med pegvisomant reduserer ikke tumorens størrelse. Tumorer bør overvåkes nøye for å unngå evt. progresjon. Pegvisomant behandling kan gi veksthormonmangel på tross av forhøyede serumnivåer av veksthormon. Serum IGF bør monitorers og opprettholdes innen aldersjustert  normalområdet ved å justere pegvisomantdosen. ASAT og ALAT bør monitoreres hver 4.- 6. uke. Pasienter som får insulin eller perorale hypoglykemiske legemidler, kan trenge dosereduksjon av disse legemidlene pga effekten av  pegvisomant på insulinsensitivitet.  Anbefales ikke under graviditet og amming. Reduksjon i IGF-1 kan potensielt øke fertiliteten hos kvinnelige pasienter.

Bivirkninger: Reaksjoner på injeksjonsstedet, svette, hodepine og asteni (kraftløshet) er de mest vanligste.

For utfyllende informasjon, se Somavert felleskatalogtekst og/eller Somavert SPC.

 

Preparatinformasjon

 

Referanse:

  1. Somavert SPC kap 4.3, 4.4, 4.8, 13. oktober 2016