Behepan (cyanokobalamin)

Behandling av vitamin B12-mangel

Behepan (cyanokobalamin) 1 mg tabletter er et peroralt legemiddel til behandling av vitamin B12-mangel.1

Retningslinjene fra 2018 anbefaler peroral behandling fremfor injeksjon2

Les mer om retningslinjene for behandling av vitamin B12-mangel >>

Behepan er det eneste tablettalternativet med indikasjon behandling av vitamin B12-mangel1,3,4

Se oversikt over legemiddelalternativ ved vitamin B-12 mangel >>

Hvordan bytte fra injeksjon til tabletter (Behepan)1

Les mer om hvordan og hvorfor bytte fra injeksjon til Behephan >>

Behepan markedsført i Norge fra og med 2017, refusjon på blå resept

Fra 2017 er Behepan (1 mg/tablett) tabletter markedsført i Norge, behandlingen refunderes på blå resept. Statens legemiddelverk anbefalte allerede før retningslinjene ble publisert Behepan som et godt alternativ til injeksjoner.5,6

Les mer om refusjonskriteriene til Behepan >>

Indikasjoner for behandling med Behepan1

  • Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi.
  • Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon.
  • Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide.
  • Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Les mer om behandling med Behepan:

 

Referanser:

  1. Behepan preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 17.08.2018
  2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. legeforeningen.no/PageFiles/5783/Retningslinjer%20vitamin%20B12_Endelig%2012.03.18.docx  (15.02.2019)
  3. Vitamin B12 Depot preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 01.09.2015
  4. Vitamin B12 injeksjon preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 01.07.2015
  5. Felleskatalogtekst Behepan
  6. Finckenhagen M. Vitamin B12 tablett – et godt alternativ til injeksjoner. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/nyheter/vitamin-b12-tabletter-et-godt-alternativ-til-injeksjoner (15.2.2019).