Behepan

Behepan (cyanokobalamin) 1mg tabletter

Behepan® (cyanokobalamin) 1 mg tabletter er et peroralt legemiddel for behandling av vitamin B12-mangel. 
Behepan er tilgjengelig på det norske markedet fra mai 2017.  


Vitamin B12 er et essensielt vitamin hos mennesker og er viktig for utvikling av røde blodceller, for vekst og for å opprettholde normal funksjon av nervesystemet. Døgnbehovet for vitamin B12 hos voksne er minimum 1-2,5 mikrogram.1

Ved peroral tilførsel av rent vitamin B12 skjer absorpsjon via passiv diffusjon uten binding til intrinsisk faktor (IF). Dette opptaket skjer direkte proporsjonalt med dosen som gis, og har blitt estimert til 1% av denne. Det anbefalte doseringen med 1-2 tabletter Behepan daglig som vedlikeholdsbehandling dekker dagsbehovet ved B12-mangel.2

 

Behepan tabletter (cyanokobalamin)
 

Behepan 
 


Behepan indikasjon

Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og "blind loop" syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan medføre redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Behepan SPC punkt 4.1, 22.02.2017


 

Referanser:
1. Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017
2. Behepan SPC punkt 5.2, 22.02.2017