ALZHEIMERS

Endometriose

 • Endometriose brosjyre

  Endometriose brosjyre

  Hefte om endometriose - årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner.
   

  PP-GEP-NOR-0098

GroAssist

 • GroAssist aktiveringskort

  Kort med aktiveringskode for å aktivere GroAssist appen.

  Les mer om Pfizers veksthormonbehandling Genotropin (Somatropin)

  PP-GEN-NOR-0165

 • GroAssist brosjyre

  GroAssist brosjyre for foreldre og omsorgspersoner til barn som får veksthormonbehandling.

  Les mer om Pfizers veksthormonbehandling Genotropin (Somatropin)

  PP-GEN-NOR-0165

Skogflått

 • Brosjyre om skogflått og flåttbårne sykdommer

  Hefte: Skogflått og flåttbårne sykdommer

  Heftet gir blant annet informasjon om flått og flåttbårne sykdommer som TBE (eller skogflåttencefalitt) og borreliose samt hvordan man kan forebygge flåttbåren sykdom.
   

   

  PP-GIP-NOR-0347

Xalatan

 • Xal-Ease dråpestøtte til Xalatan® (latanoprost) og Xalcom® (latanoprost/timolol) øyedråper

  Dråpestøtten Xal-Ease kan gjøre det lettere å dryppe øyedråpene Xalatan/Xalcom riktig.

  Xal-Ease er gratis og kan bestilles av leger, farmasøyter og annet helsepersonell i ønsket antall. Materiellet vil bli sendt fortløpende fra Pfizers lager.

  PP-XLT-NOR-0004

Xeljanz

 • Xeljanz - Praktisk brukerveiledning Gastroenterologi

  Xeljanz - Praktisk brukerveiledning Gastroenterologi

  Praktisk brukerveiledning Gastroenterologi

  Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister.

  PP-XEL-NOR-0180

 • Praktisk bruk Xeljanx til pasienter med leddgikt/revmatoid artritt/psoriasisartritt; dosering, dosejustering, bivirkninger, forsiktighetsregler, retningslinjer mm.

  Xeljanz - Praktisk brukerveiledning Revmatologi

  Praktisk brukerveiledning Revmatologi

  Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister.

  PP-XEL-NOR-0179

 • Xeljanz - Praktisk pasientveiledning Gastroenterologi

  Xeljanz - Praktisk pasientveiledning Gastroenterologi

  Praktisk pasientveiledning Gastroenterologi

  PP-XEL-NOR-0185

 • Praktisk pasientveilder Revmatologi

  Xeljanz - Praktisk pasientveiledning Revmatologi

  Praktisk pasientveiledning Revmatologi

  PP-XEL-NOR-0186

Bestill følgende materiell

Dine personopplysninger:
Personopplysninger (navn, arbeidssted, adresse, e-postadresse) vil bli behandlet (1) av Pfizer Norge AS/Pfizer AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo og delt globalt innen Pfizer-konsernet og med våre tjenesteleverandører forutsatt at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav; (2) for å kunne interagere med deg; for å drive vår virksomhet på lovmessig måte, for statistiske formål og for oppfylle vår legitime interesse knyttet til vår drift; og (3) for markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon. Din e-postadresse vil bli brukt til utsendelse av informasjon om denne henvendelsen. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for formålet i henhold til norsk lov. Fordi Pfizer bruker globale elektroniske datasystemer for å ta vare på slike opplysninger, vil de kunne være tilgjengelige fra, samt kunne overføres til, land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Dette gjør vi basert på standardkontrakter godkjent av EU-kommisjonen der mottakeren gir nødvendige garantier for vern av de registrertes rettigheter. Den registrerte kan til enhver tid kreve innsyn i opplysningene som er registrert om vedkommende, samt be om retting av feilaktige opplysninger eller sletting hvis det ikke strider med lovpålagte krav, samt rett til dataportabilitet. Det kan klages til Datatilsynet over denne behandlingen. Hvis du ønsker å kontakte oss eller Pfizers Personvernombud i EU for å få ytterligere opplysninger om behandlingen av personopplysninger eller for å utøve personvernrettigheter du har (herunder innsigelse mot vår legitime interesser eller tilbakekall av samtykke hvor det er relevant) finner du mer informasjon i Pfizers Personvernserklæring for helsepersonell i EØS.

Påmeldingsskjemaet brukes kun til å gi tilbakemelding som beskrevet ovenfor. Dersom du ønsker å rapportere en bivirkning, vennligst kontakt Pfizer på telefon 67 52 61 00.