Depo-Medrol

Depo-Medrol® (metylprednisolonacetat)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.
 

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-depo-medrol-depo-medrol-cum-lidocain-pfizer-547874

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/depo-medrol-depo-medrol-cum-lidocain-pfizer-547874