Detrusitol SR

Detrusitol SR® (tolterodin)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.
 

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-detrusitol-sr-pfizer-547913

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/detrusitol-sr-pfizer-547913