Fragmin

Fragmin er et lavmolekylært heparin med antitrombotiske egenskaper.

Fragmin inneholder dalteparin natrium som er et lavmolekylært heparin fremstilt av tarmmukosa fra svin og har en gjennomsnittlig molekylvekt på 6000 Da.

Den antitrombotiske effekten av dalteparin natrium virker ved å akselerere hemmingen av Faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding av antitrombin (AT).


Fragmin app – doseringsveileder

Klikk deg til den rette dosering med Fragmin doseringsveileder, på telefon eller iPad
 

Blodpropp og kreft

Les mer om risiko for blodpropp hos kreftpasienter

 

Hvordan injisere Fragmin?

Se en animasjon om hvordan injisere Fragmin

 

INDIKASJON
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter.

 

Referanse: Fragmin SPC pkt. 5.1, 18.04.2016

 

Ordforklaring
Blodpropp: en fortykning (koagulasjon) av blodet i en blodåre. Kalles også en trombose   

Heparin: et stoff som forhindrer dannelse av blodpropp.
Dyp venetrombose: Vener er blodårer som blant annet ligger dypt inne i leggen, lår, bekken, armer eller skulderområde
. Disse blodårene fører blodet fra kroppen, tilbake til hjertet. Dersom en av de store venene tettes igjen av en blodpropp, kaller det  dyp venetrombose.
Lungeemboli: En blodpropp i de dype venene (dyp venetrombose) kan løsne og vandre med blodet til hjertet, inn i høyre del av hjertet og derfra ut til lungene. Når blodproppen setter seg fast inne i lungene, kalles det lungeemboli.