Blodpropp og kreft

Allerede på 1860-tallet påviste den franske legen Armand Trousseau en overhyppighet av venøs tromboembolisme (VTE) hos pasienter med kreft (Trousseaus syndrom), en observasjon som er bekreftet utallige ganger i senere litteratur.
 

Risiko for blodpropp ved kreft
Trombose er den nest største årsaken til død hos kreftpasienter som gjennomgår kjemoterapi.1

Undersøkelser viser at:
 • Kreftpasienter har firedoblet økt risiko for VTE, seksdoblet ved kjemoterapi2
 • Kreftpasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep, har tre ganger så høy risiko for fatal lungeembolisme sammenliknet med pasienter uten kreft som gjennomgår tilsvarende kirurgiske inngrep3
 • Pasienter med kreft og samtidig VTE har en høyere risiko for død enn pasienter som har kreft eller VTE hver for seg4
 • Pasienter med metastatisk kreft i lunge, livmor, blære, bukspyttkjertel, mage og nyre har en 4-13 ganger høyere risiko for å utvikle VTE enn pasienter med lokal kreftsykdom5
 • Kreftpasienter utgjør 20 % av alle pasienter med VTE6
 • Nær 80% av VTE hos kreftpasienter skjer etter utskriving fra sykehus7
 • 1 av 7 sykehusinnlagte kreftpasienter døde av lungeemboli8 
   
Dame med kreft

Ikke la en blodpropp ødelegge for den gode behandlingen en kreftpasient får. Viktig å huske tromboseprofylakse
 

 
Hvorfor øker kreft risikoen for blodpropp i venene (venøs trombose)?
Blodpropp i venene (venøs trombose) kan være direkte forårsaket av kreftsykdommen. Dette skyldes:
 
• Kreftsykdommen
Kreftsykdommen kan forårsake høyt antall blodplater og ulike proteiner som kan føre til at blodet koagulerer og danner blodpropper i venene (venøs trombose). Noen typer kreft har særlig høy risiko for å utvikle blodpropp i venene, blant annet bukspyttkjertelkreft, kolorektal kreft, magekreft, eggstokkreft og livmorkreft.
 
• Operasjon
En kirurgisk operasjon kan skade veggene i blodkarene. Dette påvirker blodstrømmen, og dermed også risikoen for blodpropp. På samme måte kan inaktivitet etter en operasjon kombinert med langvarig sengeleie eller rolig hvile i en stol i mange timer per dag, øke risikoen for blodpropp i venene.
 
• Behandlingen
Kreftbehandlingen kan føre til økt risiko for blodpropp i venene, siden både kjemoterapi og visse former for hormonbehandling øker risikoen. Derfor avhenger risikoen for å utvikle blodpropp i venene  av hvilken type behandling pasienten får.
 
• Immobilitet
Kreft kan svekke kroppen og ofte redusere energinivåene. Blodsirkulasjonen forverres når pasienten hviler rolig i en stol eller i sengen i lengre perioder. 
 
 
 
Tromboseresidiv ved kreft
 • Kreftpasienter med DVT/LE har 3 ganger høyere risiko for tilbakefall av VTE enn pasienter som ikke har kreft
 • Den økte risikoen for VTE-residiv er høyest de første månedene etter kreftdiagnosen
 
 
Referanser: 1) Khorana, A.A. et al., J. Thromb Haemost, 2007; 5: 632-4, 2) Heit J. A., et al., Arch Intern Med. 2000;160;809-815, 3) Kakkar, A.K., J. Clin Oncol.,2009; Vol 27 (29); 4881-488, 4) Levitan N et al., Medicine 1999; 78: 285-291, 5) Chew H.K, et al., Arch Intern Med. 2006; 166;458-464, 6) Caine, G.J. et. al., Cancer 2003; 98 (8); 1578-1586, 7) Khorana, A.A., Amer. Society of Hematology 2012, 626-630, 8) Shen V.S. et al., South Med J. 1980;73(7):841-3. 
 

Ordforklaring: 
Trombose: Dannelse av en blodpropp
Venøs tromboembolisme (VTE): fellesbetegnelse for dannelse av blodpropp i dype vener (dyp venetrombose og lungeemboli)
Tromboseresidiv: tilbakefall av trombose
 
 
Tilbake til Fragmin forside