Video: Hvordan virker Fragmin

Se video under hvordan Fragmin binder seg til antitrombin og dette komplekset, via aktivering av koagulasjonsfaktorer, akselerer hemmingen av Faktor Xa og trombin.

 

 

PP-FRA-NOR-0064