Hjelpemiddel

Pfizer lanserer nytt nettbasert medisinsk hjelpemiddel for helsepersonell.

iGRO

iGRO er et kostnadsfritt nettbasert hjelpemiddel for helsepersonell som jobber med veksthormonbehandling.

Les mer om iGRO her: