JAKADEMi

JAK-hemmere

JAK-enzymer sin sentrale rolle i cytokin-signalering gjør at hemming av disse har stort potensiale i behandlingen av immunmediert sykdom. Pfizer var ledende i å utvikle JAK-hemming som et terapeutisk prinsipp. Tofacitinib var den første JAK-hemmeren som gikk inn i klinisk utprøving. Tofacitinib hemmer JAK1 og JAK3, og i mindre grad JAK2. I dag er tofacitinib (Xeljanz®) godkjent i Norge for behandling av rheumatoid artritt, ulcerøs kolitt og psoriasisartritt (se preparatomtale for mer informasjon).1

Ruxolitinib (Jakavi®) var den første JAK-hemmeren som ble godkjent for klinisk bruk. Ruxolitinib er en potent hemmer av JAK1 og JAK2 og brukes i behandlingen av myelofibrose og polycytemia vera.2

Baricitinib (Olumiant®) er også en hemmer av JAK1 og JAK2 og er godkjent for behandling av rheumatoid artritt.3

Upadacitinib (Rinvoq®) er den foreløpig siste JAK-hemmeren som har fått godkjenning for klinisk bruk med indikasjon ved revmatoid artritt.4

JAK-hemming har også en plass i veterinærmedisinen. Oclacitinib benyttes i behandlingen av atopisk dermatitt hos hunder.5

En rekke JAK-hemmere med selektivitet for ulike JAK-isoformer er i dag i klinisk utprøving for behandling av ulike immunmedierte sykdomstilstander.6 
 

Referanser:

1. Xeljanz (tofacitinib) preparatomtale (SPC), 31.01.2020, 2. ruxolitinib SPC, 05.02.2020, 3. baricitinib SPC, 03.12.2019, 4. upadacitinib SPC, 05.03.2020, 5. oclacitinib SPC, 03.02.2020, 6. Virtanen et al. Selective JAKinibs: Prospects in Inflammatory and Autoimmune Diseases. BioDrugs. 2019 Feb;33(1):15-32

PP-INP-NOR-0030