JAKADEMi

Et intiativ fra Pfizer

Her finner du vitenskapelig informasjon om JAK og forslag til kunnskapdelinger som vi tilbyr.

JAKADEMi

JAKADEMi er et intiativ fra Pfizer. Målet er å øke kunnskapen om JAK-signalveier og JAK-hemmere hos klinikere og det vitenskapelige miljøet i Norge; i beste interesse for pasientene. JAKADEMi tilbyr ulike møteaktiviteter i hele Norge. Nasjonale og internasjonale anerkjente foredragsholdere vil dele sin kunnskap og lede gode diskusjoner. Temaer kan velges ut i fra forhåndsdefinerte emner eller skreddersys etter behov for deg og din avdeling.

Vi fokuserer på autoimmune og inflammatoriske tilstander, men det vil også kunne tilkomme mer informasjon om andre terapeutiske anvendelsesområder for JAK-hemmere i fremtiden.

JAK=Janus Kinase; JAKi=Janus Kinase inhibitors (=JAK-hemmere); MoA=Mode of Action

PP-UNP-NOR-0588