JAKADEMi

Spør JAK (Q&A)

JAK

Janus kinaser (JAK) er proteintyrosinkinaser. JAK-signalveiene er intracellulære signalveier som brukes av en viktig undergruppe av cytokiner for å regulere immun- og inflammatoriske responser. Overaktivering av JAK-signalering antas å være sentral for revmatoid artritt (RA) og andre inflammatoriske sykdommer. 1-3

Når spesifikke cytokiner binder seg til reseptorer på celleoverflaten, blir JAK assosiert med den intracellulære delen av reseptoren aktivert og overfører signaler til cellekjernen for å sette i gang gen-transkripsjon og produksjon av cytokiner og andre immunmediatorer. Dysregulert ekspresjon av cytokiner, og derfor overaktiverte JAK-veier som signaliserer inflammatoriske sykdommer, fører til slutt til kronisk betennelse og ødeleggelse av vev. JAK-avhengige signalveier fungerer som knutepunkt i det inflammatoriske cytokin-nettverket.1-3,5

En familie av ikke-reseptorproteintyrosinkinaser, som er lokalisert i cytoplasma av celler i stedet for på celleoverflaten og består av 4 medlemmer: JAK1, JAK2, JAK3 og TYK2 (tyrosinkinase 2).5,6

Inhibering av signalering av JAK-veier kan modulere leukocyttrekruttering, aktivering og effektorfunksjon på steder med betennelse, samt nedregulering av osteoklast og synovial fibroblastaktivering.5,7

TNF er et inflammatorisk cytokin uttrykt ekstracellulært som spiller en rolle i patogenesen av inflammatoriske sykdommer. JAK er et protein uttrykt intracellulært som formidler signalering av en viktig undergruppe av pro-inflammatoriske cytokiner som driver patogenese av inflammatoriske sykdommer.8

Cytokiner

Cytokiner kan generelt defineres som molekyler som er laget av en celle og virker på en annen. Cytokiner regulerer mange biologiske prosesser, inkludert inflammatoriske og immunresponser.4,9

Cytokiner regulerer mange biologiske prosesser, inkludert inflammatoriske og immunresponser. Dysregulering som fører til overproduksjon av proinflammatoriske cytokiner kan føre til kronisk betennelse og ødeleggelse av vev. Det komplekse nettverket av cytokiner balanserer pro-inflammatoriske og antiinflammatoriske effekter. Cytokiner spiller en viktig rolle i medfødte og adaptive immunresponser.4,9-10

Ved inflammatoriske sykdommer kan det normalt godt regulerte nettverket av pro- og antiinflammatoriske cytokiner forstyrres, noe som fører til potensiell overaktivering av JAK-signalveiene. Denne prosessen kan bidra til en betennelsessyklus, noe som resulterer i overproduksjon av nye pro-inflammatoriske mediatorer som cytokiner og derved økt rekruttering og aktivering av immunceller som fortsetter sløyfen. 10-11

JAK3 uttrykkes mest i Hematopoetiske celler, mens JAK1, JAK2 og TYK2 uttrykkes i alle celler.13 Disse cytokinene har blitt assosiert med følgende JAK-par.11-14

   

Referanser:

1. Mavers M, et al. Intracellular signal pathways: potential for therapies. Curr Rheumatol Rep 2009; 11(5): 378-385
2. Hammaker D, Firesteing GS. «Og upstream, young man»: lessons learned from the p38 saga. Ann Rheum Dis 2010; 69 Suppl 1:i77-82
3. Waldburger JM, Firestein GS. Garden of therapeutic delights: new targets in rheumatic diseases. Arthritis Res Ther 2009; 11(1): 206-216
4. McInnes IB, Schett G. Cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis, inhibiting STAT activation and induction of negative feedback inhibitors. 2016;75(1):311-5
5. Ghoreschi K, et al. Janus kinases in immune cell signaling. Immunol Rev 2009; 228(1): 273-287
6. Pesu M, et al. Therapeutic targeting of Janus kinases. Immunol Rev 2008; 223: 132-142
7. Gao W, et al. Tofacitinib regulates synovial inflammation in psoriatic arthritis, inhibiting STAT activation and induction of negative feedback inhibitors. 2016;75(1):311-5
8. Feldmann M. Development of anti-TNF therapy for rheumatoid arthritis. Nat Rev Immunol 2002;2(5):364-71
9. Leonard WJ. Cytokines and immunodeficiency diseases. Nat Rev Immunol 2001;1(3):200-8
10. Chizzolini C, et al. Cytokines in chronic rheumatic diseases: is everything lack of homeostatic balance? Arthritis Res Ther 2009;11(5):246-256
11. Meyer DM et.al, J Inflamm. 2010, 7:41, 
12. Ghoreschi K, et al, J Immunol. 2011;186:4234-4243.
13. Cornejo et al. 2009, Int J Biochem Cell Biol. 41;(12):2376-9
14. Clark et al, J Med Chem. 2014;57(13):5023-5038

PP-INP-NOR-0030