JAKADEMi

Cytokiner

Cytokiner er essensielle signalmolekyler i immunsystemet. Flere cytokiner er helt sentrale i patogenesen ved immunmedierte sykdommer og er således naturlige angrepspunkter for behandling.

Cytokiner er små proteiner som er involvert i cellulær kommunikasjon, enten autokrin, parakrin eller endokrin. Mer enn 200 proteiner faller inn i kategorien cytokiner.

En lang rekke celler i kroppen lager cytokiner, men de viktigste produsentene er celler i immunsystemet, slike som lymfocytter, monocytter og makrofager.

Cytokinene er essensielle for funksjonen av immunforsvaret. Redusert funksjon av cytokiner kan føre til immunsvikt. På den andre siden er økt frigjøring av inflammatoriske cytokiner sentralt i patogenesen ved autoimmune, allergiske og andre immunmedierte sykdommer, for eksempel revmatoid artritt, astma og inflammatorisk tarmsykdom.

Figur 1

Cytokin-signalering

Cytokiner klassifiseres i familier basert på hvilken type reseptor de binder. Eksempler er tumor nekrose faktor (TNF)-reseptor superfamilien, interleukin-1 (IL-1) reseptor superfamilien, IL-17 reseptor superfamilien og TGF-beta superfamilien. Disse reseptorene skiller seg ikke bare fra hverandre med sin struktur, men de benytter også ulike signalveier for å knytte binding av cytokin til endring i cellens funksjon (Figur 1). 

Mer enn 50 cytokiner binder type I og type II cytokin-reseptorer. Felles for disse reseptorene er at de signalerer via JAK-STAT-veien. Se tabellen for en oversikt over cytokiner som er sentrale ved immunmediert sykdom, deres viktigste funksjon og deres signalering. 

 

TNF, tumornekrose faktor; IL, interleukin; TGF, transforming growth factor; NF, nuclear factor; JAK, janus kinase; MAP, mitogen activated protein


 

Referanse:

Abbas et al. Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system. 6th edition. 2019. Elsevier.
 

PP-INP-NOR-0030