Kompetansemøte for sykepleiere

2020

Kompetansemøte for sykepleiere ble arrangert som et digitalt møte 22. oktober. 

Nedenfor kan du se opptak av alle presentasjonene.

PP-ONC-NOR-0245