Kompetansemøte for sykepleiere

2021

Kompetansemøte for sykepleiere ble arrangert som et digitalt møte 11. november. 

Nedenfor kan du se opptak av alle presentasjonene.

PP-ONC-NOR-0360