Besponsa (Inotuzumab Ozogamicin)

Inotuzumab ozogamicin (Besponsa) er et CD22-rettet antistoff-legemiddelkonjugat sammensatt av tre komponenter. Den største komponenten er et humanisert IgG4 antistoff som spesifikt gjenkjenner og binder seg til CD22-antigen på celleoverflaten. Antistoffet er videre kovalent bundet via en syre-sensitiv linker til N-acetyl-gamma calicheamicin dimetylhydrazide, som er et cytotoksisk lite molekyl derivert fra en DNA-ødeleggende antibiotika, kalt calicheamicin1,3

BESPONSA er designet for å oppnå målrettet behandling og minimere toksisitet i R/R ALL ved å binde sammen et målrettet anti-CD22 antistoff med et potent cytotoksisk molekyl1,2

Besponsa er indisert som monoterapi til behandling av voksne med tilbakevendende eller refraktær CD22-positiv B-celle-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Voksne pasienter med Philadelphiakromosom positiv (Ph+) tilbakevendende eller refraktær B-celle-prekursor ALL skal ha hatt behandlingssvikt med minst 1 tyrosinkinasehemmer (TKI).1

Hvordan fungerer et ADC

Pfizer har laget en informasjonsfilm om hvordan et antistoff-legemiddel-konjugat (ADC) fungerer ved å levere et cytotoksisk molekyl direkte til kreftcellene ved hjelp av et antistoff rettet mot et spesifikt antigen på cellenes overflate. Se filmen ved å trykke på bildet under.

 

Materiell til nedlastning

Pfizer ønsker å bidra til at behandlingen med Besponsa blir så god som mulig. Derfor tilbyr vi materiell for å støtte deg ved oppstart av behandling på en ny pasient. Vi håper at dette kan bidra til at du blir trygg på hva pasienten kan forvente seg av behandlingen med Besponsa. For å laste ned trykker du på  bildet under og lagrer filen på din PC

Besponsa Behandlingsveileder (brosjyren er på engelsk)

 

Referanser:

  1. BESPONSA SPC, 20. august 2018.
  2. George B, et al. Immunotherapy. 2016;8:135-43.
  3. Shor B, Gerber HP, Sapra P. Preclinical and clinical development of inotuzumab-ozogamicin in hematological malignancies. Mol Immunol 2015; 67: 107-116.