Fra diagnose til lindring

Kronisk nevropatisk smerte er tilstand det kan være vanskelig å fange opp, diagnostisere og behandle. 

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica. 
 

Slik kan du være en støttespiller fra diagnose til lindring

Oppdag nevropatisk smerte Still korrekt diagnose Gi råd
Gi støtte og oppmuntring Følg opp underveis