Nimenrix

Nimenrix – vaksine mot meningokokker gruppe A, C, W-135 og Y (konjugert)

Virkestoff i Nimenrix er polysakkarider fra bakteriens overflate, konjugert til tetanustoksoid-bærerprotein.

Nimenrix leveres som pulver i hetteglass og  0,5 ml injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte, med to vedlagte kanyler, 1 oransje (0,5 x 25 mm) og 1 blå (0,6 x 25 mm).

Nimenrix pakning

Nimenrix indikasjon

Aktiv immunisering av personer fra 6 ukers alder for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe A, C, W-135 og Y.

Dosering

Vaksinasjon skal være i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.
Spedbarn 6-12 uker: Anbefalt immuniseringsserie består av 3 doser à 0,5 ml. Den 1. serien består av 2 doser, hvor 1. dose gis fra 6 ukers alder, med 2 måneders intervall mellom dosene. Den 3. dosen (boosterdosen) anbefales gitt ved 12 måneders alder.
Barn >12 måneder, samt ungdom og voksne: En enkeltdose på 0,5 ml. En 2. dose kan vurderes som hensiktsmessig for noen.
Tidligere vaksinerte barn >12 måneder, samt ungdom og voksne: Nimenrix kan gis som en boosterdose til personer som tidligere har fått primærvaksine med en konjugert eller ren meningokokkpolysakkaridvaksine.

Folkehelseinstituttet har egne anbefalinger for dosering til spedbarn i alderen 3-12 måneder: To doser med intervall på minst 2 måneder. En 3. dose anbefales gitt ved 12 måneders alder eller minst 6 måneder etter andre dose dersom denne er gitt før barnet har fylt 12 måneder. 

Ref. Vaksinasjonsveilederen (link is external) (datert 08.02.2018)

Refusjon

Meningokokk A,C,W,Y-vaksine utleveres på blå resept § 4 i blåreseptforskriften til

 • Personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon
 • Personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt
 • Nærkontakter av personer med meningokokk A-, C-, W- eller Y-sykdom

Vaksine på blå resept §4 skal rekvireres fra Folkehelseinstituttet.

Les mer på Vaksinasjonsveilederen (link is external) (datert 08.02.2018)

Sikkerhetsinformasjon for Nimenrix

De mest vanlige bivirkningene etter administrasjon av Nimenrix® 

 • Svært vanlige (≥1/10)

Manglende matlyst, søvnighet, hodepine, irritabilitet, feber, trøtthet, hevelse, smerte og rødhet på injeksjonsstedet. 

 • Vanlige (≥1/100 til <1/10)

Diaré, oppkast, kvalme, hematom på injeksjonsstedet. 

Folkehelseinstituttets anbefalinger for bruk av meningokokk A,C,W,Y-vaksine

Personer med immunsuppresjon

 • Miltmangel
 • Komplementdefekt (Defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), properdin, faktor D, faktor H og C3. Individuell vurdering gjelder for personer med andre typer immunsvikt)

Utsatte personer ved sporadisk invasiv meningokokksykdom eller utbrudd

 • Nærkontakter ved sporadisk invasiv meningokokksykdom
 • Utsatte personer ved utbrudd. Vurderes av smittevernlege i samråd med FHI

Andre grupper med mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom

 • Ungdom 16-19 år. Individuell vurdering
 • Menn som har sex med menn. Individuell vurdering

Reisende til risikoområder

 • Reisende til meningittbeltet i Afrika
 • Pilgrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah)

Opphold i land med påbudt/anbefalt vaksineprogram 

 • Studenter og emigranter. Individuell vurdering basert på vertslandets vaksineråd

Yrkesgrupper med en mulig økt risiko for invasiv meningokokksykdom (laboratoriepersonell)

 • Individuell vurdering basert på smitterisiko

Ref. Vaksinasjonsveilederen (link is external) Tabell 1 (datert 27.09.2017)

Vaksiner mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) 

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdom. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år  (2015 og 2017).

Det fins to ulike typer vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y, og vaksine mot meningokokk serogruppe B.
Pfizer har begge disse vaksiner, Nimenrix mot ACWY og Trumenba mot B. De kan bestilles fra Folkehelseinstituttet eller fås på apotek.

Nimenrix og Trumenba kan gis samtidig, på separate injeksjonssteder.

Ref. Vaksinasjonsveilederen (link is external) (datert 27.09.2017)
Nimenrix SPC 13.12.2018 og Trumenba SPC 8.11.2018

Se mer om Trumenba her : https://www.pfizer.no/helsepersonell/trumenba
FKtekst Trumenba

Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Ungdom som skal delta i russefeiring har særlig høy risiko for smitte.

For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som  sirkulerer i Norge(C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.
De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer i Norge. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste tre årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år.  
Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi.

Ref. Folkehelseinstituttet: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (link is external) (datert 10.07.2018)