Kliniske studier

XELJANZ støttes av et omfattende klinisk studieprogram som inkluderer mer enn 14,300 pasienter med RA.1,2 XELJANZ har vært studert i opptil 8,5 år3 og er godkjent i mer enn 50 land.

Finn ut mer om to av våre viktige kliniske studier; ORAL Solo4og ORAL Standard:5

Oral Solo - Xeljanz som monoterapi4

I denne interaktive videoen vil Professor Fleischmann utdype hovedfunnene i ORAL Solo-studien:

(PP-XEL-NOR-0016)

Les mer om ORAL Solo-studien

 

ORAL Standard - Xeljanz i kombinasjon med Metotreksat (MTX)5

I denne interaktive videoen vil Professor van Vollenhoven utdype hovedfunnene i ORAL Solo-studien.

(PP-XEL-NOR-0015)

Les mer om ORAL Standard-studien

 

 

Referanser:
1. Xeljanz SPC, 08.11.2018, 2. PSUR (Periodic Safety Update Report), Jan 2019, 3. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X et al. Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials, Ann Rheum Dis 2017;0:1–10, 4. Fleischmann R, Kremer J, Cush J et al. Placebo-Controlled Trial of Tofacitinib Monotherapy in Rheumatoid Arthritis, N Engl J Med 2012;367:495–507, 5. van Vollenhoven RF, Fleischmann R, Cohen S et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo in Rheumatoid Arthritis, N Engl J Med 2012;367:508–19