Ibrance dosejustering

Doseendring av IBRANCE er anbefalt basert på individuell sikkerhet og toleranse.
Enkelte bivirkninger kan håndteres med midlertidige doseavbrudd/doseutsettelse og/eller dosereduksjoner, eller med permanent seponering. 
 

Anbefalte dosejusteringer for Ibrance ved bivirkninger

IBRANCE doseres én gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling (doseringsskjema 3/1).

Dosenivå Dose
Anbefalt dose 125 mg/dag
 Første dosereduksjon 100 mg/dag
Andre dosereduksjon 75 mg/dag

Hvis det er behov for ytterligere dosereduksjoner under 75 mg/dag, skal behandlingen seponeres.


Anbefalte dosejusteringer for Ibrance ved bivirkninger

CTCAE-grad Doseendringer
Grad 1 eller 2 Ingen dosejustering er nødvendig
Grad 3a

Dag 1 av syklusen:
Vent med å gi IBRANCE inntil bedring til grad ≤ 2 og gjenta kontroll av fullstendig hematologisk status innen 1 uke. Når grad ≤ 2 er oppnådd, kan neste syklus påbegynnes med samme dose.

Dag 15 av første 2 sykluser:
Hvis grad 3 på dag 15, fortsett med gjeldende IBRANCE dose for å fullføre syklusen og gjenta fullstendig hematologisk status på dag 22.

Hvis grad 4 på dag 22, se retningslinjer for dosejustering ved grad 4 nedenfor.

Vurder dosereduksjon i tilfeller med langvarig (> 1 uke) bedring fra nøytropeni grad 3, eller tilbakevendende nøytropeni grad 3 på dag 1 av påfølgende sykluser.

Grad 3 ANC
(< 1000 til 500/mm3) + feber ≥ 38,5 ºC og/eller infeksjon

Når som helst: Vent med å gi IBRANCE inntil bedring til grad ≤ 2. 

Fortsett deretter med den neste lavere dosen.

Grad 4a Når som helst: Vent med å gi IBRANCE inntil bedring til grad ≤ 2.
Fortsett deretter med den neste lavere dosen.

Gradering er i samsvar med CTCAE 4.0.
ANC = absolutt nøytrofiltall; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events; LLN = lower limit of normal (nedre grense for normalområde)
a.    Tabellen gjelder for alle hematologiske bivirkninger unntatt lymfopeni (med mindre det er forbundet med kliniske hendelser, f.eks. opportunistiske infeksjoner).
b.    Grad 1: ANC < LLN – 1.5x109/L;  Grad 2: ANC 1.0 – < 1.5x109/L; Grad 3: ANC 0.5 – < 1.0x109/L; Grad 4: ANC < 0.5x109/L

 

Dosejustering av Ibrance og håndtering av ikke hematologisk toksisitet

CTCAE-grad Doseendringer
Grad 1 eller 2 Ingen dosejustering er nødvendig
Grad ≥ 3 ikke hematologisk toksisitet (hvis vedvarende til tross for medisinsk behandling) Avvent behandling til symptomene bedres til:
•    grad ≤ 1;
•    grad ≤ 2 (hvis det ikke vurderes som en sikkerhetsrisiko for pasienten)
Fortsett deretter med den neste lavere dosen.

Graderingen er i samsvar med CTCAE 4.0.
CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events.

Referanse:

Ibrance SPC, 16.07.2021

PP-IBR-NOR-0284