Ibrance og livskvalitet

Ibrance i kombinasjon med aromatasehemmer1

Det er ingen endringer i livskvaliteten i fra baseline for pasientene som fikk behandling med IBRANCE.
Der er ingen forskjell mellom pasientene som fikk IBRANCE + aromatasehemmer sammenlignet med aromatasehemmer monoterapi.
Progresjon av sykdommen var forbundet med en forverring i livskvaliteten.  
Større smertereduksjon under behandling med IBRANCE vs aromatasehemmer monoterapi.
Nøytropeni påvirker ikke livskvaliteten. 

Ibrance i kombinasjon med fulvestrant2

Pasientene som fikk kombinasjonen IBRANCE + fulvestrant fikk bedre total livskvalitet enn pasientene på fulvestrant monoterapi.
Pasientene som fikk kombinasjonen IBRANCE+ fulvestrant fikk også forbedring av mental funksjon og reduksjon av smertesymptomer.
Kombinasjonen IBRANCE + fulvestrant forlenger tid til pasienten får smertesymptomer.

Referanser:
  1. Rugo, H.S, Diéras, V, Gelmon, A. et al. Impact of Palbociclib Plus Letrozole on Patient Reported Health-Related Quality of Life: Results From the PALOMA-2 Trial Ann Oncol. 2018 Apr 1;29(4):888-894
  2. Harbeck N, Iyer S, Turner N et al. Quality of life with palbociclib plus fulvestrant in previously treated hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer: patient-reported outcomes from the PALOMA-3 trial  Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054.
     
PP-IBR-NOR-0233