Ibrance® (palbociclib)

Ibrance har 2 indikasjoner:

Ibrance er indisert til behandling av hormonreseptor (HR) positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2) negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft:

-    i kombinasjon med en aromatasehemmer
-    i kombinasjon med fulvestrant hos kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling (se SPC pkt. 5.1 for mer informasjon)
Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist (luteiniserende hormonfrigivende hormon). 

Ibrance og brystkreft med spredning

Metastatisk brystkreft er en uhelbredelig sykdom.1
70% av alle brystkreftpasienter har HR (hormonreseptor) + / HER2 (human epidermal vekstfaktorreseptor 2) - brystkreft.5

Betydningen av CDK4/6 ved brystkreft

Ved ER+/HER2- metastatisk brystkreft vil nærvær av østrogen føre til en signalering om at cellen skal dele seg.6 Økt aktivitet av CDK 4 og CDK 6 fører til nedsatt kontroll av cellecyklus og raskere celledeling.6 
Ibrance (palbociclib) hemmer proteinene CDK 4 og CDK6 og bidrar til å gjennoprette kontrollen i cellen ved å hemme overgang fra G1 til S-fase og dermed hindre celledeling.7
Ibrance er det første brystkreftlegemidlet med denne virkningsmekanismen  (CDK 4/6 hemmer).8,9

Ibrance virkningsmekanisme

Behandlingsanbefalinger fra Norsk Brystkreft Gruppe (NBCG)

Ibrance® (palbociclib) er inkludert i NBCGs oversikt over anbefalt endokrin behandling av postmenopausale pasienter med metastaser. Det kom ny oppdatering av disse gjeldende fra 1. februar 2018.


For mer informasjon om NBCG behandlingsskjema kan du klikke her:
http://nbcg.no/behandlingsskjemaer/

Andre relevante sider om Ibrance:

 

Referanser:

1. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502. 
5. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
6. Finn R, Crown JP, Lang I, et al. The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive,HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. Lancet Oncol 2015;16:25-35. 
7. Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): fi nal analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439
8. Clark A, Karasic TB, DeMichele A, et al. Palbociclib (PD0332991)—a Selective and Potent Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor. A Review of Pharmacodynamics and Clinical Development. JAMA Oncol 2016;2:253- 260. 
9. IBRANCE Summary of Product Characteristics 29.november 2018