Ibrance (palbociclib)

Kapsler, harde 75 mg, 100 mg og 125 mg.

Ibrance har 2 indikasjoner:

Ibrance er indisert til behandling av hormonreseptor (HR) positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2) negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft:

  • i kombinasjon med en aromatasehemmer
  • i kombinasjon med fulvestrant hos kvinner som tidligere har fått endokrinbehandling (se SPC pkt. 5.1 for mer informasjon)

Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en LHRH-agonist (luteiniserende hormonfrigivende hormon). 

Ibrance og brystkreft med spredning

Metastatisk brystkreft er en uhelbredelig sykdom.1
70% av alle brystkreftpasienter har HR (hormonreseptor) + / HER2 (human epidermal vekstfaktorreseptor 2) - brystkreft.5

Betydningen av CDK4/6 ved brystkreft

Ibrance modell

Ved ER+/HER2- metastatisk brystkreft vil nærvær av østrogen føre til en signalering om at cellen skal dele seg.6 Økt aktivitet av CDK 4 og CDK 6 fører til nedsatt kontroll av cellecyklus og raskere celledeling.
Ibrance (palbociclib) hemmer proteinene CDK 4 og CDK6 og bidrar til å gjennoprette kontrollen i cellen ved å hemme overgang fra G1 til S-fase og dermed hindre celledeling.7
Ibrance er det første brystkreftlegemidlet med denne virkningsmekanismen  (CDK 4/6 hemmer).8,9

Behandlingsanbefalinger fra Norsk Brystkreft Gruppe (NBCG)

Ibrance(palbociclib) er inkludert i NBCGs oversikt over anbefalt endokrin behandling av postmenopausale pasienter med metastaser. Det kom ny oppdatering av disse gjeldende fra 1. februar 2018.

Retningslinjer NBCG
Referanser:

1. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502. 
5. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
6. Finn R, Crown JP, Lang I, et al. The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive,HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. Lancet Oncol 2015;16:25-35. 
7. Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): fi nal analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439
8. Clark A, Karasic TB, DeMichele A, et al. Palbociclib (PD0332991)—a Selective and Potent Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor. A Review of Pharmacodynamics and Clinical Development. JAMA Oncol 2016;2:253- 260. 
9. IBRANCE SPC, 03.07.2019

PP-IBR-NOR-0165