Brystkreft

Å få diagnosen metastatisk brystkreft kan føles overveldende. Det er helt normalt å kjenne på mange ulike følelser. Sinne, sorg, maktesløshet, urettferdighet – hvorfor skjer dette nettopp meg?  Noen kan også føle seg veldig alene. De er ikke det.

I 2017 var det i Norge 3589 kvinner som fikk diagnosen brystkreft. Hver 12. kvinne i Norge vil få diagnosen brystkreft før hun er fylt 75 år.1,7

Brystkreft deles inn i ulike stadier

Stadier brystkreft

Pasientens stadium av brystkreft ved diagnose har en betydelig innvirkning for valg av behandling og på den langsiktige prognosen.2

Brystkreft er en sykdom som også kan deles inn i ulike undergrupper

Brystkreft kan klassifiseres i henhold til tilstedeværelse eller fravær av3:

  • Hormonreseptorer: østrogen og progesteron reseptorer
  • Human epidermal vekstfaktor-reseptor 2 (HER2)

Balansen mellom disse hormonene og ulike proteiner i kreftcellene  kan påvirke prognose og valg av behandling.

Referanser:
  1. Cancer in Norway 2017. Hentet ut Januar 2019: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/
  2. American Cancer Society. How is Breast Cancer Staged. Hentet ut Januar, 2018: http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-st...
  3. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
  4. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502. 
  5. Mosher C, Johnson C, Dickler M ,et al. Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. Breast J 2013;19:285-292.
  6. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 11. utgave 7/2018, https://nbcg.no/retningslinjer/
  7. https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/om-brystkreft/ per 27.09.2019

 

PP-IBR-NOR-0165