Å leve med brystkreft med spredning

Å få diagnosen brystkreft med spredning

Kanskje hadde pasienten en mistanke om at kreften hadde spredt seg, kanskje kom det som et sjokk. Uansett hva, er det viktig å forstå hva brystkreft med spredning  betyr og hvordan det påvirker kroppen. Da kan pasienten lettere snakke åpent med legen om hvilke behandlingsalternativer som passer best. 

Å akseptere den nye virkeligheten

Det er tøft å få en kreftdiagnose, og alle reagerer ulikt. En del er ikke forberedt i det hele tatt på de følelsene som kan komme på uventede tider og i uventede situasjoner, og kanskje de ikke kjenner seg selv igjen lengre. Mange oppplever også at de er alene med følelsene sine. 
Det er viktig at pasientene lærer seg å tørre å kjenne etter og lytte til følelsene sine, selv om det er vanskelig. Det er viktig å stole på sine instinkter og å være ærlig med seg selv. Ingen kan forvente at man skal være positiv hele tiden.

Ikke alene

I 2018 var det i Norge 3596 kvinner som fikk diagnosen brystkreft. Hver 12. kvinne i Norge vil få diagnosen brystkreft før hun er fylt 75 år.1
Det er helt naturlig og vanlig å trenge emosjonell og psykologisk støtte for å lære seg å leve med diagnosen brystkreft med spredning. Det finnes mange måter å få hjelp på, og det finnes mange personer med egnet utdannelse for å hjelpe pasienter med brystkreft med spredning. De kan hjelpe pasientene med å håndtere de vanskelige følelsene vi vet kommer fra tid til annen. 
Brystkreftforeningen kan hjelpe kvinner som lever med brystkreft med spredning med å komme i kontakt med andre i samme situasjon. De har ofte samme spørsmål, og kan kanskje forstå hverandre på en måte som ikke familie og venner kan. Fellesskapet kan bli en trygg plass for å la følelsene få utløp, og et sted der ordene ikke behøver å veies like tungt som overfor familie og venner. Et slikt fellesskap kan gjør at pasientene kjenner seg mindre alene med sykdommen sin. De får muligheten til å lære av andres erfaringer og til å få stryrke fra dem, og kan også få en følelse av å være til hjelp for andre ved å dele sine egne erfaringer. 
Uansett hvordan pasientene har det, er det viktig at de vet at dette ikke er noe de skal gjennom alene.
 

Referanser:
  1. Cancer in Norway 2018. Hentet ut Mars 2020: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/ 9. https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/om-brystkreft/ per Mars 2020

 

PP-ONC-NOR-0164