Å leve med brystkreft med spredning

Median total overlevelse for pasienter med avansert brystkreft er 2-4 år, men mange kvinner kan leve mye lenger.5
Omtrent en tredjedel av kvinner diagnostisert og behandlet for tidlig brystkreft vil utvikle metastatisk brystkreft.6
Hos noen brystkreftpasienter har sykdommen allerede metastasert når man blir diagnostisert. Dette gjelder vanligvis for 5–6%, men dette varierer fra land til land.7


Å leve med brystkreft med spredning

Brystkreft sprer seg oftest til skjelett, lever, hjerne og lunger, og hver type av metastaser har egne symptomer.
Metastaser til skjelettet er den mest vanlige årsaken til smerter og forekommer hos mer enn 2/3 av kvinner med metastatisk brystkreft.8

Ibrance brystkreft modell

Kvinner med metastatisk brystkreft uttrykker følelser som frykt, angst, isolasjon og depresjon som følge av sin diagnose, samt usikkerhet om fremtiden, og frykt for å dø.
Det å ha omsorg for en person med metastatisk  brystkreft også har en betydelig innvirkning på livet til den som er pårørende.

Referanser:

2. American Cancer Society. How is Breast Cancer Staged. Hentet ut Januar, 2018: http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-st...
5. Mosher C, Johnson C, Dickler M ,et al. Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. Breast J 2013;19:285-292
6. O’Shaughnessy I. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. The Oncologist 2005;10:20-29
7. Allemani C, Sant M, Weir HK, et al. Breast cancer survival in the US and Europe: a CONCORD high-resolution study. Int J Cancer 2013;132:1170-1181
8. Coleman R. Clinical features of metastatic bone disease and risk of skeletal morbidity. Clin Cancer Res 2006;12:6243s-6249s

 

PP-IBR-NOR-0165