Ibrance i kombinasjon med fulvestrant

PALOMA-3 OS viste en positiv trend i favør av IBRANCE + fulvestrant

Utarbeidet av Pfizer fra Turner et al. 2018

PALOMA-3 var ikke styrkeberegnet for totaloverlevelse, og dataene er ikke statistisk signifikante, men forskjellen i median OS på 6.9 måneder er sammenlignbar med forskjellen i median PFS (progresjonsfri overlevelse) på 6.6 måneder. 

 

IBRANCE + fulvestrant doblet  mPFS sammenliknet med monoterapi fulvestrant2

Oppdaterte mPFS-resultater for PALOMA-3 totalpopulasjon

Oppdaterte data fra PALOMA-3 studien viste at median tid til påfølgende behandling med kjemoterapi var 17.6 mnd i IBRANCE + fulvestrant vs  8.8 mnd for fulvestrant   (HR 0.58; 95% CI, 0.47- 0.73; P<0.001).

Utarbeidet av Pfizer fra Cristofanilli et al. 2016

Bedringen i PFS (6,6mnd) videreføres til bedring i OS 2,3

Utarbeidet av Pfizer fra Turner et al. 2018

Referanser: 

1. Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial . Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439
2. IBRANCE SPC 16.07.2021
3. Turner NC, Slamon DJ, Ro J. et al. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer, N Engl J Med 2018; 379:1926-1936

PP-IBR-NOR-0274