Ibrance og livskvalitet

Avansert/metastatisk ER+/HER2- brystkreft kan ha negativ påvirkning på livskvalitet, funksjon, og arbeidsevne. 
Det er viktig at nye legemidler som skal kombineres med aromatasehemmere ikke fører til mer artralgi, forverring av smertesymptomer, eller nedsatt livskvalitet.2


Ibrance og kombinasjon med letrozol

Det ble ikke funnet signifikant forverring i smerte i gruppen med Ibrance og letrozol relativt til letrozol alene hos pasientene med eller uten benmetastaser

Livskvalitet i kombinasjon med fulvestrant1,4

Ibrance kombinasjon med fulvestrant

*Asterisk viser at endring fra baseline var statistisk signifikant forskjellig mellom de to gruppene

 

Fulvestrant smertesymptomer
Referanser:

1. Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439 Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439
2. Bell T., Crown J.P., Lang I.  et al. Impact of palbociclib plus letrozole on pain severity and pain interference with daily activities in patients with estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer as first-line treatment. Curr Med Res Opin 2016; 32(5): 959-965
3. Ibrance SPC, 03.07.2019
4. Harbeck N, Iyer S, Turner N et al. Quality of life with palbociclib plus fulvestrant in previously treated hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer: patient-reported outcomes from the PALOMA-3 trial. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054. 

PP-IBR-NOR-0165