Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Antimikrobiell forvaltning

Hva er antimikrobiell forvaltning?


Forvaltning av antibiotika er en tverrfaglig måte å jobbe på, designet for å optimalisere

  • bruken av antibiotika1
  • forbedre pasientutfallet
  • redusere utviklingen av antibiotikaresistens (AMR) og sykehuservervede infeksjoner1
  • senke helsekostnader1

Behovet for programmer på antimikrobiell forvaltning er nødvendig fordi:

 

Antimikrobiell forvaltning er et av de viktigste tiltakene for å håndtere antibiotikaresistens


Se på video og hør Professor Dilip Nathwanis syn på antimikrobiell forvaltning på sykehus og hva han mener må til for å lykkes.

(Video: 7:45 - PP-ZVA-NOR-0101)

Professor Dilip Nathwani, Rådgivende lege og Professor i infeksjonsmedisin, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee, UK

Animasjoner om antimikrobiell forvaltning

Nyttig om AMR

Referanse:

1. Jeffs L, Thampi N, Maione M et al, A Qualitative Analysis of Implementation of Antimicrobial Stewardship at 3 Academic Hospitals: Understanding the Key Influences on Success, CJHP, 2015; 68(5):395–400, 2. O'Neill J, The Review on Antimicrobial Resistance, 2014 (sett 22.11.2018), 16. ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control,The bacterial challenge time to react. Technial report, EMEA/576176/2009.

PP-ZVA-NOR-0139