APEXXNAR® 

APEXXNAR® er en konjugert pneumokokkvaksine.

APEXXNAR®, 20-valent, gir beskyttelse mot noen av de pneumokokkserotypene som oftest er assosiert med pneumokkoksykdom.2

search

  

Serotyper

Dosering, administrering og oppbevaring av APEXXNAR®

search

Én dose (0,5 ml) APEXXNAR® skal administreres intramuskulært, fortrinnsvis i deltamuskelen. Pass på at det ikke injiseres i eller nær nerver og blodkar. 

Følg trinn 1-4 ved administrering.
 

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C). Ferdigfylte sprøyter skal oppbevares horisontalt i kjøleskap for å redusere oppslemmingstiden.

Skal ikke fryses. Kast vaksinen hvis den har vært frosset.

Av mikrobiologiske hensyn bør vaksinen brukes straks den er tatt ut av kjøleskapet. 

Stabilitetsdata indikerer at vaksinen er stabil i 96 timer når den oppbevares ved temperaturer fra 8 °C til 25 °C, eller i 72 timer når den oppbevares ved temperaturer fra 0 °C til 2 °C. Ved utgangen av denne perioden skal APEXXNAR® være brukt eller kastes. Disse dataene er ment å veilede helsepersonell i tilfelle midlertidig temperaturavvik.

  

  

Referanser: 

1. APEXXNAR® SPC,26.08.2022
2. Kobayashi M. Considerations for age-based and risk-based use of PCV15 and PCV20 among U.S. adults and proposed policy options. Presented at: Advisory Committee on Immunization Practices; October 20, 2021. Accessed October 20, 2021. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/  meetings/downloads/slides-2021-10-20-21/02-Pneumococcal-Kobayashi-508.pdf
3. PREVENAR® SPC, 25.11.2020

PP-PNR-NOR-0065