Lungebetennelse og COVID-19

Pneumokokksykdom - en utfordring sammen med influensa og Covid-19?

Referanser: 

1. APEXXNAR® SPC, 26.08.2022

PP-PNR-NOR-0065