FHIs anbefalinger

Folkehelseinstituttet har ennå ikke utarbeidet norske retningslinjer for bruk av APEXXNAR®.

Referanser: 

 

PP-PNR-NOR-0009