Konjugert vaksine1,2

En konjugert pneumokokkvaksine som APEXXNAR®, er designet til å indusere immunologisk hukommelse.1,2

 

search


APEXXNAR® er en konjugert vaksine, som betyr at den i tillegg til pneumokokkantigenet inneholder et bærerprotein, CRM197. Gjennom kombinasjonen av pneumokokkpolysakkarid bundet til bærerprotein, aktiveres immunsystemet både for å danne antistoffer, T-celler og for å danne hukommelses B-celler. Hukommelses B-cellene er en type lymfocytter som lærer å gjenkjenne antigenet og kan reagere raskt med en aktivering og produksjon av nye antistoffer dersom den møter det samme antigenet igjen.

 

Referanser: 

1.    APEXXNAR® SPC, 26.08.2022
2.    PREVENAR 13® SPC, 25.11.2020
3.    de Roux A, et al. Clin Infect Dis. 2008;46(7):1015-1023
4.    Clutterbuck EA, et al. Immunology. 2006;119(3):328-337 
5.    Pollard AJ, et al. Nat Rev Immunol. 2009;9(3):213-220 
6.    Clutterbuck EA, et al. J Infect Dis. 2012;205(9):1408-1416 
7.    Pletz MW, et al. Int J Antimicrob Agents. 2008;32:199-206

PP-PNR-NOR-0065