Pneumokokksykdom

Infeksjon med Streptococcus pneumoniae, ofte også bare kalt pneumokokker, kan vise seg enten ved pneumokokklungebetennelse eller ved invasiv pneumokokksykdom i form av bakteriemi eller meningitt.1 Over 90 serotyper av Streptococcus Pneumoniae er kjent, men ikke alle er like utbredt eller like patogene.1

 

search


APEXXNAR® inneholder 20 forskjellige serotyper og kan bidra til å beskytte pasientene dine mot flere pneumokokkserotyper enn noen annen konjugert pneumokokkvaksine.2,3

Alder alene eller i kombinasjon med visse kroniske lidelser kan øke risikoen for en innleggelseskrevende pneumokokkinfeksjon.4,5,6
 

search

** Voksne med kroniske lidelser inkluderte de som var immunkompetente med 1 eller flere kroniske medisinske tilstander. Friske voksne inkluderte dem uten bevis for noen høyrisiko- eller høyrisikotilstand.2
†Kroniske tilstander inkluderte: alkoholisme, astma, kronisk kardiovaskulær sykdom, kronisk leversykdom, kronisk lungesykdom, diabetes og røyking.3
‡ Immunsupprimerte tilstander inkluderte: funksjonell/anatomisk aspleni, HIV, kronisk nyresvikt, nefrotisk syndrom, immunsuppressiva, ondartet neoplasma, solid organtransplantasjon, kronisk oral steroidbruk, medfødt immunsvikt og sykdom i hvite blodlegemer.2

Visse kroniske sykdommer kan øke risikoen for pneumokokkpneumoni hos eldre over 65 år*7

search

  

  

Referanser: 
  1. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ oppdatert 12.04.2021
  2. APEXXNAR® SPC, 26.08.2022
  3. Prevenar 13® SPC, 25.11.2020
  4. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024,
  5. Pelton SI, Bornheimer R, Doroff R, Shea KM, Sato R, Weycker D. Decline in pneumococcal disease attenuated in older adults and those with comorbidities following universal childhood PCV13 immunization. Clin Infect Dis. 2019;68(11):1831-1838. 
  6. Pelton SI, Bornheimer R, Doroff R, Shea KM, Sato R, Weycker D. Decline in pneumococcal disease attenuated in older adults and those with comorbidities following universal childhood PCV13 immunization: Online supplement. Clin Infect Dis. 2019. Accessed September 15, 2021. https://academic.oup.com/cid/article/68/11/1831/5103915#supplementary-data.
  7. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024
PP-PNR-NOR-0065