Sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene eller  overfor difteritoksoid. 

Forsiktighetsregler: Som med alle injiserbare vaksiner, skal egnet medisinsk behandling og overvåkning alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår en sjelden anafylaktisk reaksjon etter administrering av vaksinen. Vaksinen må administreres med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, fordi blødning kan oppstå etter intramuskulær administrering. Apexxnar® skal ikke injiseres intravaskulært.

Interaksjonser: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjonssteder. 

Bivirkninger: 

Svært vanlige Vanlige
Hodepine Feber
Muskelsmerter Hevelse på injeksjonsstedet
Leddsmerter Erytem på vaksinasjonsstedet
Fatigue  
Smerte/ømhet på injeksjonsstedet  

Pris, refusjon og forskrivning: 
1 stk 997,20 kr, suspensjon i ferdigfylt sprøyte uten kanyle. 

Refusjon på blå resept § 4 til pasienter uten miltfunksjon, HIV positive personer, personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon. 

Reseptgruppe C.

Referanser: 

1. APEXXNAR® SPC, 26.08.2022

PP-PNR-NOR-0065