Behandling av vitamin B12-mangel

Behepan (cyanokobalamin) 1 mg tabletter er et peroralt legemiddel til behandling av vitamin B12-mangel.1

Indikasjoner for behandling med Behepan1

  • Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi.
  • Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon.
  • Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide.
  • Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Behepan på blå resept

Behepan (1 mg/tablett) er markedsført i Norge siden 2017 og refunderes på blå resept.3,4

Les mer om refusjon

 

Behandling av vitamin B12-mangel

Referanser:

  1. Behepan preparatomtale (SPC)
  2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no.  https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Lastet 28.06.2022)
  3. Felleskatalogtekst Behepan
  4. Finckenhagen M. Vitamin B12 tablett – et godt alternativ til injeksjoner. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/nyheter/vitamin-b12-tabletter-et-godt-alternativ-til-injeksjoner (Lastet 28.6.2022).

(Video: PP-BEH-NOR-0010)

PP-BEH-NOR-0013