Behepan (cyanokobalamin)

Behandling av vitamin B12-mangel - Behepan tabletter

Behandling av vitamin B12-mangel

Behepan (cyanokobalamin) 1 mg tabletter er et peroralt legemiddel til behandling av vitamin B12-mangel.1

Peroral behandling anbefales fremfor injeksjon

Retningslinjene for behandling av vitamin B12-mangel anbefaler peroral behandling fremfor injeksjon.2

Les mer >>

Eneste tablettalternativet

Behepan er det eneste tablettalternativet med indikasjon behandling av vitamin B12-mangel

Oversikt over legemiddelalternativene ved vitamin B-12 mangel.1,3,4

Les mer >>

Bytte fra injeksjonsbehandling til Behepan

Hvordan og hvorfor bytte fra injeksjon til Behephan tabletter.

Les mer >>

Nye retningslinjer

Nye retningslinjer for behandling utredning og behandling av vitamin B12-mangel.2

Les mer >>

Behepan på blå resept

Behepan (1 mg/tablett) er markedsført i Norge siden 2017 og refunderes på blå resept.5,6

Les mer >>

Dosering og oppstart med Behepan

Remisjons- og vedlikeholdsbehandling, samt overgang fra injeksjon.

Les mer >>

 

 

Om vitamin B12-mangel

Om vitamin B12-mangel; Årsaker, konsekvenser, symptomer, utredning og behandling i henhold til retningslinjen av 2018. Les mer >>

Behepan markedsført i Norge fra og med 2017, refusjon på blå resept

Fra 2017 er Behepan (1 mg/tablett) tabletter markedsført i Norge, behandlingen refunderes på blå resept. Statens legemiddelverk anbefalte allerede før retningslinjene ble publisert Behepan som et godt alternativ til injeksjoner.5,6 Les mer >>

 

Indikasjoner for behandling med Behepan1

  • Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi.
  • Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon.
  • Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide.
  • Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

 

Les mer om behandling med Behepan:

 

Referanser:

  1. Behepan preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 17.08.2018
  2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. legeforeningen.no/PageFiles/5783/Retningslinjer%20vitamin%20B12_Endelig%2012.03.18.docx  (15.02.2019)
  3. Vitamin B12 Depot preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 01.09.2015
  4. Vitamin B12 injeksjon preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 01.07.2015
  5. Felleskatalogtekst Behepan
  6. Finckenhagen M. Vitamin B12 tablett – et godt alternativ til injeksjoner. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/nyheter/vitamin-b12-tabletter-et-godt-alternativ-til-injeksjoner (15.2.2019).