Behephan bivirkninger og sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Det er ikke oppført noen vanlige eller mindre vanlige bivirkninger for Behepan i preparatomtalen. Det er registrert bivirkninger ved behandling med Behepan, som er klassifisert som sjeldne: Anafylaksi, feber, aknelignende utslett, urticaria.1

Behepan anbefales i retningslinjer for vitamin B12-mangel

I henhold til retningslinjene bør peroral vitamin B12-behandling vanligvis anbefales fremfor injeksjonsbehandling, da det gir mer stabile serumverdier, ingen risiko for hematomer og behov for færre legebesøk.2,3

Sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler

Det oppgis ingen spesielle forsiktighetsregler ved bruk av Behepan.1

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.1

Graviditet, amming og fertilitet1

Graviditet: Ingen kjent risiko.
Amming: Går over i morsmelk. Risiko for effekter hos barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser.

Når bør Behepan ikke brukes?

I retningslinjene anbefales intramuskulær behandling ved vitamin B12-mangel til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.2

Mulige sjeldne komplikasjoner ved vitamin B12-behandling

Vær obs på hypokalemi tidlig i behandlingen ved intensiv parenteral vitamin B12-behandling hos anemiske pasienter siden produksjonen av erytrocytter fører til intracellulær influks av kalium.2

Jernmangel kan oppstå etter at vitamin B12 behandling er initiert siden økt produksjon av erytrocytter krever jern.2

   Retningslinjer

   Se kort video som oppsummerer retningslinjene for utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne.

   Les om retningslinjene

   Referanser:

   1. Behepan preparatomtale (SPC)
   2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Lastet 28.06.2022)
   3. Nyholm E, Turpin P, Swain D, Cunningham B, Daly S, Nightingale P, et al. Oral vitamin B12 can change our practice. Postgrad Med J. 2003;79:218-20.

   (Video: PP-BEH-NOR-0010)

   PP-BEH-NOR-0013