Bytte fra injeksjon til tablett (Behepan)

Det er publisert flere artikler med anbefalinger og retningslinjer for utredning og behandling av vitamin B12-mangel, hvor bytte fra injeksjon til peroral behandling er beskrevet.1-3

Retningslinjene om bytte fra injeksjonsbehandling:1

Hvordan bytte fra injeksjonsbehandling til peroral behandling:

 • Informer pasienten om at tabletter er et sikkert og godt alternativ med mindre fare for uheldige virkninger enn sprøyter
 • Påbegynn behandling med 1 mg daglig
 • Klinisk tilstand og laboratorieprøver bør kontrolleres etter tre måneder
 • Øk eventuelt dosen til 2 mg eller start igjen med parenteral behandling hvis manglende terapirespons

Tabletter bør anbefales

I henhold til retningslinjene bør peroral vitamin B12-behandling vanligvis anbefales fremfor injeksjonsbehandling da det gir mer stabile serumverdier, ingen risiko for hematomer og behov for færre legebesøk.4

Intramuskulær behandling bør begrenses til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.5
Statens legemiddelverk om bytte fra injeksjonsbehandling, 2017:2

Statens legemiddelverk omtalte like etter at Behepan fikk markedsføringstillatelse og refusjon på blå resept (1/6-2017) bytte fra injeksjonsbehandling:2

 •  Informer pasienten om tabletter som sikkert og godt alternativ6
 •  Ta en felles beslutning om videre behandling og kontroll
 •  Pasienter som ønsker det, kan trygt bytte til tabletter når det måtte passe
 •  Kontroller klinisk tilstand, S-B12 og MMA etter tre måneder og senere minst én gang årlig
 •  Ved utilstrekkelig effekt kan man doble dosen til 2 mg daglig eller eventuelt gå tilbake til injeksjonsbehandling  

Norsk legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok er oppdatert

Hovedkonklusjonen fra retningslinjene: "Peroral vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales fremfor intramuskulær behandling."1 er også omtalt av Hafner et al i Tidsskriftet oktober 20183 og informasjon lagt inn i Norsk legemiddelhåndbok7 og i Norsk Elektronisk Legehåndbok.8
Hvem skal ikke ha Behepan?

I retningslinjene anbefales injeksjonsbehandling å begrenses til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.5

Kontraindikasjoner; overfølsomhet for innholdsstoffene.9

Det oppgis ingen spesielle forsiktighetsregler ved bruk av Behepan.9
Når skal lavere doser enn Behephan 1 mg benyttes?

Retningslinjene omtaler når lavere doser enn Bephan (1 mg/tablett) kan benyttes. Ved ukomplisert vitamin B12-mangel, og mangelen skyldes mangelfullt kosthold alene, kan lavere doser benyttes, for eksempel Triobe 1 tablett x 1 (inneholder 0,5 mg vitamin B12 i tillegg til folat- og vitamin B6), eller kosttilskudd som inneholder 6-9 µg vitamin B12 hvis mangelen er subklinisk.1

Indikasjoner Triobe: Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.10

Retningslinjer og anbefalinger ved vitamin B12-mangel

Referanser:

 1. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Lastet 28.06.2022)
 2. Finckenhagen M. Vitamin B12 tablett – et godt alternativ til injeksjoner. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/nyheter/vitamin-b12-tabletter-et-godt-alternativ-til-injeksjoner (Lastet 28.06.2022)
 3. Hafner J, Hager HB,Iversen PO et al. Ikke nødvendig med injeksjoner ved vitamin B12-mangel. https://tidsskriftet.no/2018/10/debatt/ikke-nodvendig-med-injeksjoner-ved-vitamin-b12-mangel (Lastet 28.06.2022).
 4. Nyholm E, Turpin P, Swain D, Cunningham B, Daly S, Nightingale P, et al. Oral vitamin B12 can change our practice. Postgrad Med J. 2003;79:218-20.
 5. Lane LA, Rojas-Fernandez C. Treatment of vitamin B12-deficiency anemia: oral versus parenteral therapy. Ann Pharmacother. 2002;36:1268-72.
 6. Lederle FA. Oral cobalamin for pernicious anemia. Medicine’s best kept secret? JAMA 1991; 265: 94 – 5
 7. Norsk Legemiddelhåndbok. L4.1.2.1 Vitamin B12. https://www.legemiddelhandboka.no/#L4.1.2.1#Vtiamn_B12,_Cyanokobalamin,_hydroksokobalamin (Lastet 28.06.2022).
 8. Norsk elektronisk legehåndbok. Blod. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/blod/tilstander-og-sykdommer/anemier/vitamin-b12-mangel/ (Lastet 28.06.2022)
 9. Behepan preparatomtale (SPC)
 10. Triobe preparatomtale (SPC)

(Video: PP-BEH-NOR-0010)

PP-BEH-NOR-0013