Dosering av Bepehan

Remisjonsbehandling

2 tabletter to ganger daglig i én måned.1

Ved alvorlige akutte tilfeller med påvist eller mistenkt nevropati, der det er nødvendig med rask påfylling av B12-lagrene, kan vitamin B12 i første omgang gis som intensiv injeksjonsbehandling, etterfulgt av peroral vedlikeholdsbehandling.1

Vedlikeholdsbehandling

1–2 tabletter daglig.

Tablettene ved vedlikeholdsbehandling tas helst på tom mage.1

Overgang fra injeksjon til peroral behandling av vitamin B12-mangel

Anbefaling ved overgang fra parenteral behandling: Behandling startes med 1 mg daglig. Klinisk tilstand og laboratorieprøver bør kontrolleres etter 3 måneder.2

Øk eventuelt dosen til 2 mg eller start igjen med parenteral behandling hvis manglende terapirespons.2

Indikasjoner for behandling med Behepan:

  • Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi.
  • Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon.
  • Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide.
  • Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Les mer om Bephan og behandling av vitamin B12-mangel:

Referanser:
  1. Behepan preparatomtale (SPC)
  2. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Lastet 28.06.2022)
PP-BEH-NOR-0013