Behepan refusjon ved påvist B12-mangel

Behepan har forhåndsgodkjent refusjon.1

Refusjonsberettiget bruk: Klinisk eller laboratoriemessig påvist vitamin B12-mangel1

  Indikasjoner for behandling med Behepan:2

  • Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi.
  • Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon.
  • Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide.
  • Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

  Les mer om Bephan og behandling av vitamin B12-mangel:

  PP-BEH-NOR-0013