Retningslinjer for behandling av vitamin B12-mangel

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for hematologi har utarbeidet retningslinjer for "Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne."1

Retningslinjene anbefaler vanligvis tabletter fremfor injeksjon1

I henhold til retningslinjene bør peroral vitamin B12-behandling vanligvis anbefales fremfor injeksjonsbehandling, da det gir mer stabile serumverdier, ingen risiko for hematomer og behov for færre legebesøk.2

Intramuskulær behandling bør begrenses til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.3

Les om bytte fra injeksjonsbehandling til Behepan i henhold til retningslinjene.

Legemiddelalternativer ved behandling av vitamin B12-mangel

 

Behepan, tabletter4
Indikasjon: Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Vitamin B12 depot, injeksjoner5
Indikasjon: Pernisiøs anemi og andre vitamin B12-mangeltilstander, påvist klinisk eller laboratoriemessig. Profylakse etter ventrikkelreseksjon.

Vitamin B12, injeksjoner6
Indikasjon: Klinisk eller laboratoriemessig påvist vitamin B12-mangel. Inngår i Schillingprøven

Behepan på blå resept

Fra 2017 er Behepan 1 mg tabletter markedsført i Norge og, behandlingen refunderes på blå resept.7 Statens legemiddelverk anbefalte allerede før retningslinjene ble publsert Behepan som et godt alternativ til injeksjoner.8

Norsk legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok er oppdatert

Hovedkonklusjonen fra retningslinjene:1 "Peroral vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales fremfor intramuskulær behandling." er også omtalt av Hafner et al i Tidsskriftet oktober 20189 og informasjon lagt inn i Norsk legemiddelhåndbok10 og i Norsk Elektronisk Legehåndbok.11

Mer informasjon om retningslinjene

Retningslinjene innheholder to flytdiagrammer for diagnostikk, henholdsvis når det er sterk klinisk mistanke om mangel og ved uspesifikke syptomer, forekomst av og årsaker til vitamin B12-mangel, behandling av vitmain B12-mangel mm.

Oppsummering fra retningslinjene:1

 • Det finnes ingen gullstandardanalyse for påvisning av vitamin B12-mangel. Derfor er det nødvendig med vurdering av klinikk/risikofaktorer sammen med laboratorieprøver.
 • Lav vitamin B12 uten funksjonell vitamin B12-mangel kan sees ved folatmangel, haptokorrinmangel, p-pillebruk og svangerskap.
 • Nevrologiske symptomer kan oppstå før anemi eller makrocytose.
 • MMA og homocystein øker ved nyresvikt og kan gjøre tolkningen vanskelig.
 • Husk å utrede årsaken til påvist vitamin B12-mangel med mindre den er åpenbar, som at pasienten er vegetarianer eller har gjennomgått ventrikkeloperasjon og ikke tar tilskudd.
 • Peroral vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales fremfor intramuskulær behandling.

Last ned retningslinjene

Referanser:
 1. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO og Haffner J, Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. legeforeningen.no. https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/retningslinjer-vitamin-b12-endelig-en-14_03_22.docx.pdf (Lastet 28.06.2022)
 2. Nyholm E, Turpin P, Swain D, Cunningham B, Daly S, Nightingale P, et al. Oral vitamin B12 can change our practice. Postgrad Med J. 2003;79:218-20.
 3. Lane LA, Rojas-Fernandez C. Treatment of vitamin B12-deficiency anemia: oral versus parenteral therapy. Ann Pharmacother. 2002;36:1268-72.
 4. Behepan preparatomtale (SPC)
 5. Vitamin B12 Depot preparatomtale (SPC)
 6. Vitamin B12 injeksjon preparatomtale (SPC)
 7. Felleskatalogtekst Behepan
 8. Finckenhagen M. Vitamin B12 tablett – et godt alternativ til injeksjoner. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/nyheter/vitamin-b12-tabletter-et-godt-alternativ-til-injeksjoner (Lastet 28.06.2022).
 9. Hafner J, Hager HB,Iversen PO et al. Ikke nødvendig med injeksjoner ved vitamin B12-mangel. https://tidsskriftet.no/2018/10/debatt/ikke-nodvendig-med-injeksjoner-ved-vitamin-b12-mangel (Lastet 28.06.2022).
 10. Norsk Legemiddelhåndbok. L4.1.2.1 Vitamin B12. https://www.legemiddelhandboka.no/#L4.1.2.1#Vtiamn_B12,_Cyanokobalamin,_hydroksokobalamin (Lastet 28.06.2022).
 11. Norsk elektronisk legehåndbok. Blod. https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/blod/tilstander-og-sykdommer/anemier/vitamin-b12-mangel/ (28.06.2022)

(Video: PP-BEH-NOR-0010,)

PP-BEH-NOR-0013