BeneFix (rekombinant koagulasjonsfaktor IX)

Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili type B (medfødt faktor IX-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper1.

 

Se instruksjonsvideo: Slik tilbereder og bruker du BeneFix

Dersom du ønsker mer informasjon om Benefix anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.

PP-BEN-NOR-0035