Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Bosulif behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-BOS-NOR-0032)