Celebra indikasjon

Symptomlindring hos voksne ved behandling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA) og Bekhterevs sykdom. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.
 

Referanse:

Celebra SPC 12.08.2019

PP-CEL-NOR-0013