Celebra refusjon

Refusjonsberettiget bruk1

Gjelder for Celebra kapsler 100 mg, 100 stk og Celebra kapsler 200 mg, 30 stk og 100 stk.

  • Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddartrose
  • Revmatoid artritt
  • Ankyloserende spondylitt (Bekhterev)
  • Kroniske smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne
  • Palliativ behandling i livets sluttfase
  • Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose
  • Kun til pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og der behandling med andre NSAID ikke antas å være tilstrekkelig.

 

ICPC   Vilkår nr ICD   Vilkår nr
-71 Kroniske, sterke smerter 111 -71 Kroniske, sterke smerter 111
-81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling - -81 Bivirkninger ved tuberkulosebehandling -
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136 -90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136
L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom - M05 Seropositiv reumatoid artritt -
L89 Hofteleddsartrose - M06 Annen reumatoid artritt -
L90 Kneleddsartrose - M15 Polyartrose -
L91 Polyartrose INA - M16 Hofteleddsartrose -
      M17 Kneleddsartrose -
      M45 Ankyloserende spondylitt -
      M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted -
      M46.8 Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen -

Vilkår:
111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

 

Gjelder for Celebra kapsler 200 mg, 10 stk.

Refusjonsberettiget bruk:
Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:

ICPC       Vilkår nr
-90  Palliativ behandling i livets sluttfase 136
     
ICD   Vilkår nr
-90 Palliativ behandling i livets sluttfase 136


Vilkår136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

 

Les om refusjonsbetingelser på www.legemiddelverket.no
 

Referanse:

FKtekst Celebra 09.07.2019

PP-CEL-NOR-0013