Champix

Champix (vareniklin) er et reseptbelagt legemiddel utviklet spesielt for røykeavvenning og innholder ikke nikotin. Champix blokkerer nikotinen, og reduserer følelsen av belønning ved røyking.1

Langvarig mangel på Champix per 29. september 2021

Røykeslutt med veiledning og medikamentell behandling

Pasientoppfølging ved røykeslutt

Tilpasset røykeslutt med Champix

"Alle som ønsker å slutte å røyke bør vurderes med tanke på bruk av legemidler ved røykeslutt.2"
 Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning, anbefaling#3
Referanser:
  1. Champix preparatomtale (SPC)
  2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning (25.09.2019)
  3. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000; 50: 143-151.
  4. Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.
  5. Steinberg M, Schmelzer AC, Richardson DL et al. The Case for Treating Tobacco Dependence as a  Chronic Disease. Annals of Internal Medicine 2008; 148: 554-556.
  6. Stead  LF, Buitrago  D, Preciado  N et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD000165. DOI: 10.1002/14651858.CD000165.pub4. 
    https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000165.pub4/full (lastet nov’20)
PP-CHM-NOR-0230