Champix

Champix® (vareniklin) er et reseptbelagt legemiddel utviklet spesielt for røykeavvenning og innholder ikke nikotin. Champix blokkerer nikotinen, og reduserer følelsen av belønning ved røyking1.

Champix blokkerer nikotinen, og reduserer følelsen av belønning ved røyking (1)

Pasientoppfølging

Røykeslutt i samråd med lege støttet av medikamentell behandling er dokumentert å være den mest effektive røykesluttmetoden2.

Les mer om pasientoppfølging

Hva koster Champix

En 12 ukers kur med Champix koster kr. 2.487,80,-. Dagsprisen på Champix tilsvarer ca. 5 sigaretter per dag3.

Se overiskt over priser og pakninger

Hvordan virker Champix

Champix har en tosidig virkningsmekanisme, som demper røykesuget og samtidig blokkerer nytelsen nikotinavhengige opplever ved røyking1.

Se film og bilder som forklarer hvordan Champix virker

Ingen økt forekomst av nevropsykiatriske bivirkninger ved bruk av Champix4

Les mer og last ned EAGLES-studien (Lancet april 2016)

Champix og kvalme

Råd mot kvalme i forbindelse med røykeslutt og bruk av Champix.

Gode råd ved behandlingsrelatert kvalme5

Røykeslutt ved KOLS

Røykeslutt er viktigste behandling ved KOLS og bremser utvikling og forverring6.

Les om Champix og KOLS

Røykeslutt i samråd med lege og medikamentell behandling

Når din pasient ønsker å slutte å røyke er det mange ulike måter for røykeslutt, motivasjon for å slutte er viktig! Det er ikke lett å slutte å røyke.

I internasjonale rettningslinjer for røykeslutt (BMJ-gruppen 2007 og Surgeon General 2008) slås det fast at kombinasjonen av veiledning og medikamentell behandling er det som har størst effekt ved røykesluttforsøk7.
Les mer om effektiv røykeslutt med Champix.

Den sorte trekanten er fjernet

Europeiske legemiddelmyndigheter(EMEA) har nå besluttet at den sorte trekanten, som indikerte at Champix® var underlagt særskilt sikkerhetsovervåkning nå kan fjernes3. Bakgrunnen for dette er den nye publikasjonen i Lancet (April 2016)4.
Les mer om EAGLES-studien.

Ingen økt forekomst av nevropsykiatriske bivirkninger ved bruk av Champix

Data fra EAGLES-studien (Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study), publisert i The Lancet i april 2016, viser ingen sammenheng mellom bruk av legemiddelet Champix (vareniklin) og økt risiko for nevropsykiatriske hendelser, som selvmordsforsøk, sammenlignet med placebo4.
Les mer og last ned publikasjonen.

 

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.

 

Referanser:

  1. SPC Champix, kap. 4.1, 5.1, 28.04.2016
  2. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
  3. Felleskatalogen
  4. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507–20, Published Online April 22, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30272-0
  5. Serena Tonstad, Smoking cessation: how to advise the patient. Heart 2009, 95; 1635-1640
  6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Pocket guide to COPD diagnosis, management and prevention. A guide for for healthcare professionals. Updated 2015. http://www.goldcopd.it/materiale/2015/GOLD_Pocket_2015.pdf (06.07.2016)
  7. Tobakken taper terreng – halvveis gjennom Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010. Helsedirektoratet (06.07.2016)