Champix

Champix (vareniklin) er et reseptbelagt legemiddel utviklet spesielt for røykeavvenning og innholder ikke nikotin. Champix blokkerer nikotinen, og reduserer følelsen av belønning ved røyking.1

Røykeslutt med veiledning og medikamentell behandling

Pasientoppfølging ved røykeslutt

Tilpasset røykeslutt med Champix

"Alle som ønsker å slutte å røyke bør vurderes med tanke på bruk av legemidler ved røykeslutt.2"
 Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning, anbefaling#3
Referanser:
  1. SPC Champix, gjeldende pr. 26.06.2019
  2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning (25.09.2019)
  3. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000; 50: 143-151.
  4. Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.
PP-CHM-NOR-0195