Champix

Champix (vareniklin) er et reseptbelagt legemiddel utviklet spesielt for røykeavvenning og innholder ikke nikotin. Champix blokkerer nikotinen, og reduserer følelsen av belønning ved røyking.1

Champix blokkerer nikotinen, og reduserer følelsen av belønning ved røyking (1)

Retningslinjer røykeavvenning

Alle som ønsker å slutte å røyke, bør vurderes med tanke på bruk av legemidler til røykeslutt.2

Les mer retningslinjer for røykeavvenning

Hva koster Champix

En 12 ukers kur med Champix koster kr. 2.487,80,-. Dagsprisen på Champix tilsvarer ca. 5 sigaretter per dag.3

Se overiskt over priser og pakninger

Hvordan virker Champix

Champix har en tosidig virkningsmekanisme, som demper røykesuget og samtidig blokkerer nytelsen nikotinavhengige opplever ved røyking.1

Se film og bilder som forklarer hvordan Champix virker

Publisert studie i Lancet 2016

Det vises ingen økt forekomst av psykiatrisk sykdom ved bruk av Champix.4

Les mer og last ned studien

Champix og kvalme

Råd mot kvalme i forbindelse med røykeslutt og bruk av Champix.5

Enkle råd ved behandlingsrelatert kvalme

Røykeslutt ved KOLS

Røykeslutt er viktigste behandling ved KOLS og bremser utvikling og forverring.6

Les om Champix og KOLS

Røykeslutt i samråd med lege og medikamentell behandling

Når din pasient ønsker å slutte å røyke er det mange ulike måter å bli røykfri på. Motivasjon for å slutte er viktig! Det er ikke lett å slutte å røyke.

I ny nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning gjengis det at det er to typer intervensjon som har dokumentert effekt; Veiledning og medikamentell behandling. Effekten er størst når man ved røykesluttforsøk tar i bruk begge metoder.2

Les mer om effektiv røykeslutt med Champix.

Ingen økt forekomst av nevropsykiatriske bivirkninger ved bruk av Champix

Data fra EAGLES-studien (Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study), publisert i The Lancet i april 2016, viser ingen sammenheng mellom bruk av legemiddelet Champix (vareniklin) og økt risiko for nevropsykiatriske hendelser, som selvmordsforsøk, sammenlignet med placebo.4

Les mer om studien

Se kort film EAGLES-studien publisert i Lancet 2016


Animert oppsummering av EAGLES-studien med norsk tale, 01:20 min. (PP-CHM-NOR-0095)

Noen røykere trenger gradvis nedtrapping over lengre tid1

I én undersøkelse foretrakk 44 % av de som planla å slutte i løpet av det neste året, å slutte gradvis.7

Champix (vareniklin) har dokumentert effekt ved gradvis nedtrapping i løpet av 12 uker, med signifikant høyere røykfrihetsrater på sikt enn placebo.8

Les mer om gradvis røykeslutt og se kort veiledning

 

Alle som ønsker å slutte å røyke bør vurderes med tanke på bruk av legemidler ved røykeslutt." Les mer om Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning.2

 

 

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.

 

Referanser:

  1. SPC Champix, kap. 4.1, 5.1, 09.06.2017
  2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Røykeavvenning.pdf (24.09.2017)
  3. Felleskatalogen
  4. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507–20, Published Online April 22, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30272-0
  5. Serena Tonstad, Smoking cessation: how to advise the patient. Heart 2009, 95; 1635-1640
  6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Pocket guide to COPD diagnosis, management and prevention. A guide for for healthcare professionals. Updated 2015. http://www.goldcopd.it/materiale/2015/GOLD_Pocket_2015.pdf (06.07.2016)
  7. Shiffman S, Hughes JR, Ferguson SG et al. Smokers’ interest in using nicotine replacement to aid smoking reduction. Nicotine Tob Res 2007; 9(11): 1177–1182.
  8. Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.