Hva er Champix

Under finner du de oftest stilte spørsmål og svar om røykesluttpillen Champix® (vareniklin).

Champix er et reseptbelagt legemiddel utviklet spesielt for røykeavvenning. Champix innholder ikke nikotin.1

Hvordan virker Champix?

Se film hvor Dr. Anker forklarer hvordan Champix virker (01:26 min)

(PP-CHM-NOR-0208)

Champix demper eller fjerner nytelsen ved sigarettrøyking, og reduserer røykesuget og abstinenssymptomene.1

Hva skiller Champix fra andre røykeavvenningsmedikamenter?

Champix inneholder ikke nikotin, og har en virkningsmekanisme spesielt designet for røykeavvenning.

Bruk av legemidler øker suksessraten ved røykesluttforsøk. Kunnskapssenteret viser i sin rapport ”Legemidler til røykeslutt" at Champix er den mest effektive røykesluttmedisinen. Med Champix ble 26 % blir varig* røykfrie. Tilsvarende tall for bupropion (Zyban) var 18 % og nikotinerstatningspreparater (ikke reseptpliktige) 16 %.6

* Varig røykfri er målt etter 52 uker.

Hvor lenge varer behandlingen?

Behandling med Champix varer i 12 uker.1

Hvilke tiltak er aktuelle dersom pasienten får en sprekk under behandlingen?

Et strukturert røykesluttopplegg i samråd med lege øker sannsynligheten for vellykket røykeslutt.2

Oppfordre pasienten til å fortsette røykesluttforsøket og behandlingen med Champix.1

Hvordan bruke Champix

De tre første dagene skal Champix tas en gang om dagen. Deretter skal Champix tas to ganger om dagen og med åtte timers mellomrom, og tablettene bør tas like etter mat for å unngå kvalme.Den første uken av behandlingen skal dosen titreres opp, og fra dag 8 bruker pasienten full dose. Denne opptitreringen er enkelt illustrert i startpakningen.1

Champix 4 ukers startpakning

Slutte brått eller gradvis tilnærming til røykeslutt

Pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått kan tilbys gradvis tilnærming til røykeslutt med Champix,. Pasientene bør redusere røykingen i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av behandlingsperioden. Pasientene bør deretter fortsette å ta Champix i ytterligere 12 uker, noe som gir en behandlingstid på totalt 24 uker.1

Se film hvor Dr. Anker beskriver gradvis røykeslutt og røykeslutt med tilbakefall (01:45 min).

(PP-CHM-NOR-0209)

Pasienter med tilbakefall

Pasienter som er motiverte for å slutte å røyke, og som ikke klarte å slutte i løpet av forrige behandling med Champix eller som fikk tilbakefall etter avsluttet behandling, kan ha nytte av et ytterligere røykesluttforsøk med Champix.1

Bivirkninger ved røykeslutt

Det er viktig å være klar over at pasienter som slutter å røyke kan oppleve en del ubehag, ved røykeslutt uavhengig av om de bruker medisiner. Den første tiden etter røykeslutt kan man oppleve søvnløshet, humørforandringer, konsentrasjonsvansker, endret hjerterytme, økt appetitt og vektøkning.1

Hva er de vanligste bivirkningene med Champix?

Se film hvor Dr. Anker gir deg praktiske råd i forbindelse med røykeslutt med Champix (01:05 min)

(PP-CHM-NOR-0214)

De vanligste bivirkningene ved bruk av Champix er kvalme, hodepine, unormale drømmer og søvnløshet1. Disse er vanligvis milde og forbigående.

For å unngå kvalme kan det hjelpe å ta Champix etter mat.7

Finnes det mindre vanlige bivirkninger man bør være klar over?

Pasienter med psykiatriske lidelser med depresjoner og suicidale tanker kan få forverring av symptomene ved forsøk på røykeslutt. Dette er også sett hos pasienter som har forsøkt å slutte ved hjelp av Champix. Disse pasientene bør derfor følges opp spesielt tett. EAGLES-studien (største studie av sitt slag, n=8000, Lancet 2016,) fant at bruk av Champix hos pasienter med eller uten tidligere psykiatrisk sykdom ikke var assosiert med økt risiko for alvorlige nevropsykiatriske bivirkninger sammenlignet med placebo.4

EMA (Det europeiske legemiddelkontoret) har slått fast at gevinsten ved å bruke Champix i røykeavvenning veier tyngre enn en mulig økt risiko for kardiovaskulær sykdom.5

Hva koster Champix

En 12 ukers kur koster ca. kr 2 668,80,-.3Dette gir en daglig kostnad på ca. 32 kr, som er under en fjerdedel av hva en 20 pakning med sigaretter koster. Les mer om Champix priser og pakninger.

Kan man dele tablettene?

Tablettene har ingen delestrek. De bør svelges hele.1

Hva skjer om pasientene glemmer å ta tablettene?

Dersom pasienten glemmer en dose skal man bare fortsette med en vanlig dose ved neste tidspunkt.1

Hvilken indikasjon har Champix?

Røykeavvenning hos voksne.1

Kan Champix brukes sammen med andre legemidler?

Basert på virkningsmekanismen og den kliniske erfaringen har Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning.1 Imidlertid vil røykeslutt i seg selv kunne påvirke legemiddelomsetningen i kroppen.

Kan Champix brukes av gravide?

Champix bør ikke brukes under graviditet.1

 

"Very Brief Advice"-metoden (01:23 min)

 1. Spør
 2. Gi råd
 3. Henvis

Fastlege Kaveh Rashidi forteller om sin erfaring med "Very Brief Advice"-metoden i denne filmen fra Helsedirektoratet.8,9 (PP-CHM-NOR-0216)


Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Champix1

Bivirkningene ved bruk av Champix
De vanligste bivirkningene av Champix er mild til moderat kvalme, søvnløshet, hodepine og unormale drømmer.

Forsiktighetsregler ved bruk av Champix
Nedstemthet, sjeldent med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, nedstemthet eller atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller familie.

For pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert kreatinin-clearance < 30 ml/min), er anbefalt dosering med Champix 1 mg én gang daglig. Doseringen bør starte med 0,5 mg én gang daglig de første 3 dagene og deretter økes til 1 mg én gang daglig. Fordi klinisk erfaring med Champix hos pasienter med nyresykdom i siste stadium er utilstrekkelig, anbefales ikke behandling av denne pasientgruppen.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i Spc pkt. 6.1.

Interaksjoner
Basert på virkningsmekanismen til vareniklin og den kliniske erfaringen vi kjenner til nå, har Champix ingen legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Det anbefales normalt ingen dosejustering av Champix eller andre legemidler som tas sammen med Champix.

For mer informasjon les Champix sikkerhetsinformasjon

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
 1. Champix preparatomtale (SPC), kap. 4.2, 4.8, 5.1, 6.1
 2. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
 3. Felleskatalogen
 4. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.Neuropsychiatric safety and effi cacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387: 2507–20, Published Online April 22, 2016
 5. European Medicines Agency confirms positive benefit-risk balance for Champix. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/07/WC500109177.pdf (27.10.2021)
 6. Legemidler til røykeslutt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 08 – 2010. https://www.fhi.no/publ/2011/legemidler-til-roykeslutt/ (27.10.2021)
 7. Serena Tonstad, Smoking cessation: how to advise the patient. Heart 2009, 95; 1635-1640
 8. Steinberg M, Schmelzer AC, Richardson DL et al. The Case for Treating Tobacco Dependence as a  Chronic Disease. Annals of Internal Medicine 2008; 148: 554-556.
 9. Stead  LF, Buitrago  D, Preciado  N et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD000165. DOI: 10.1002/14651858.CD000165.pub4. 
  https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000165.pub4/full (27.10.21)

 

PP-CHM-NOR-0231