Hvordan bruke Champix

Hvordan starte behandlingen med Champix® (vareniklin)

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon

Champix (variniklin)

Bli enig om sluttdato

Bli enig om sluttdato sammen med pasienten din. Det anbefales å sette dato for røykeslutt tidligst åtte dager etter oppstart med Champix1.

Champix skal tas to ganger om dagen med åtte timers mellomrom, og tablettene bør tas like etter mat for å unngå kvalme. Den første uken av behandlingen skal dosen titreres opp, og fra dag 8 bruker pasienten full dose. Denne opptitreringen er enkelt illustrert i startpakningen1.

Champix skal tas to ganger om dagen med åtte timers mellomrom, og tablettene bør tas like etter mat for å unngå kvalme. Den første uken av behandlingen skal dosen titreres opp, og fra dag 8 bruker pasienten full dose. Denne opptitreringen er enkelt illustrert i startpakningen1.

Champix 4 ukers startpakning

Hva skjer om pasientene får en sprekk under behandlingen?

Fortsett røykesluttforsøket og behandlingen med Champix.

Pasientoppfølging ved røykeslutt

Anbefalt konsultering ved røykeslutt2.

  1. Konsultasjon: Forberede røyeslutt sammen med pasienten
  2. Konsultasjon: 2-5 dager etter røykeslutt
  3. Konsultasjon: 3 uker etter røykeslutt
  4. Konsultasjon: Telefonoppfølging fra legen 3 måneder etter røykeslutt

Det finnes en takst (#102) for arbeid med røykeavvenning i allmennpraksis3.

Hvordan forskrive Champix

Behandling med Champix bør foregå i 12 uker1.  Slik forskriver du en Champix 12 ukers kur på resepten:

Slik forskriver du Champix 12 ukers kur på resepten:

1 x 4 uker startpakning 11 tabl. 0.5mg/42 tabl.1mg

+ 1 x 8 uker vedlikeholdspakning 1mg/112 tabl.

= 12 uker behandling

Dosering av Champix

Anbefalt dose er 1 mg vareniklin to ganger daglig etter 1 ukes titrering i henhold til følgende tabell:

Dosering av Champix

Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dosering 1mg en gang daglig1.

Anbefalt behandlingsperiode er 12 uker. Pasienter som ikke er røykfri etter de første tolv ukene, kan ha nytte av et ytterligere 12 ukers røykesluttforsøk med Champix1.

Gradvis røykeslutt med Champix

Pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått kan tilbys gradvis tilnærming til røykeslutt med Champix. Pasientene bør redusere røykingen i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av behandlingsperioden. Pasientene bør deretter fortsette å ta Champix i ytterligere 12 uker, noe som gir en behandlingstid på totalt 24 uker1.

Pasienter med tilbakefall

Pasienter som er motiverte for å slutte å røyke, og som ikke klarte å slutte i løpet av forrige behandling med Champix eller som fikk tilbakefall etter avsluttet behandling, kan ha nytte av et ytterligere røykesluttforsøk med Champix1.

Mest effektivt i samråd med lege

I internasjonale retningslinjer for røykeslutt (BMJ-gruppen 2007 og Surgeon General 2008) slås det fast at kombinasjonen av veiledning og medikamentell behandling er det som har størst effekt ved røykesluttforsøk4.. Blant medikamentelle behandlinger ved røykesluttforsøk er Champix vist å være signifikant mer effektivt sammenlignet med nikotinerstatningspreparater(NRT) og bupropion (Zyban)5.

Andre relevante sider om Champix

 

Referanser:

  1. SPC Champix, 4.2, 5.1, 20.11.2015
  2. Nasjonal faglig retningslinje IS-1171 Røykeavvenning i primærhelsetjenesten Røykeavvenning i primærhelsetjenesten; retningslinjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning. Juni 2004 (06.07.2016)
  3. Normaltariff for privat allmennpraksis 2015-2016 (06.07.2016)
  4. Tobakken taper terreng – halvveis gjennom Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010. Helsedirektoratet (06.07.2016)
  5. Legemidler til Røykeslutt. Kunnskapssenteret 2010 (06.07.2016