Hvordan bruke Champix

Oppstart av behandling med Champix (vareniklin) og praktiske råd

 

Dr. Anker forklarer oppstart av behandling med Champix og gir praktiske råd, 01.41 min. (PP-CHM-NOR-0206)

Bli enig om sluttdato

Bli enig om sluttdato sammen med pasienten din. Det anbefales å sette dato for røykeslutt tidligst åtte dager etter oppstart med Champix.1

Champix skal tas to ganger om dagen med åtte timers mellomrom, og tablettene bør tas like etter mat for å unngå kvalme. Den første uken av behandlingen skal dosen titreres opp, og fra dag 8 bruker pasienten full dose. Denne opptitreringen er enkelt illustrert i startpakningen.1

Champix 4 ukers startpakning

Hva skjer om pasientene får en sprekk under behandlingen?

Fortsett røykesluttforsøket og behandlingen med Champix.

Pasientoppfølging ved røykeslutt

Anbefalt konsultering ved røykeslutt.2

 1. Konsultasjon: Forberede røyeslutt sammen med pasienten
 2. Konsultasjon: 2-5 dager etter røykeslutt
 3. Konsultasjon: 3 uker etter røykeslutt
 4. Konsultasjon: Telefonoppfølging fra legen 3 måneder etter røykeslutt

Les mer om pasientoppfølging ved røykeslutt.

Det finnes en takst (#102) for arbeid med røykeavvenning i allmennpraksis.3

Hvordan forskrive Champix

Behandling med Champix bør foregå i 12 uker.1 Slik forskriver du en Champix 12 ukers kur på resepten:

Champix 12 ukers kur:

1 x 4 uker startpakning 11 tabl. 0.5mg/42 tabl.1mg
+ 1 x 8 uker vedlikeholdspakning 1mg/112 tabl.
= 12 uker behandling

Dosering av Champix

Anbefalt dose er 1 mg vareniklin to ganger daglig etter 1 ukes titrering i henhold til følgende oversikt:

Dag og dosering
 • Dag 1-3
  0,5 mg en gang daglig

 • Dag 4-7
  0,5 mg to ganger daglig

 • Fra dag 8 og ut kuren
  1 mg to ganger daglig

Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dosering 1mg en gang daglig.1

Anbefalt behandlingsperiode er 12 uker. Pasienter som ikke er røykfri etter de første tolv ukene, kan ha nytte av et ytterligere 12 ukers røykesluttforsøk med Champix.1

Behandlingen med Champix kan tilpasses den enkelte pasient

Dr. Anker forteller hvordan behandlingen med Champix kan tilpasses den enkelte pasient, 01:40 min. (PP-CHM-NOR-0207)

Gradvis røykeslutt med Champix

Pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått kan tilbys gradvis tilnærming til røykeslutt med Champix. Pasientene bør redusere røykingen i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av behandlingsperioden. Pasientene bør deretter fortsette å ta Champix i ytterligere 12 uker, noe som gir en behandlingstid på totalt 24 uker.1

Les mer om gradvis røykeslutt med Champix.

Pasienter med tilbakefall

Pasienter som er motiverte for å slutte å røyke, og som ikke klarte å slutte i løpet av forrige behandling med Champix eller som fikk tilbakefall etter avsluttet behandling, kan ha nytte av et ytterligere røykesluttforsøk med Champix.1

Nasjonal faglig retningslinje anbefaler veiledning og medikamentell behandling

I den nye Nasjonal faglige retningslinjene for røykeavvenning gjengis det at det er to typer intervensjon som har dokumentert effekt; Veiledning og medikamentell behandling. Effekten er størst når man ved røykesluttforsøk tar i bruk begge metoder.2

Les mer om Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning.2

Andre relevante sider om Champix:

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
 1. Champix preparatomtale (SPC), 4.2, 5.1
 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning (27.10.2021)
 3. Normaltariff for fastleger og legevakt 2021-2022 (27.10.2021)
PP-CHM-NOR-0231