Dosering av Champix (vareniklin)

Anbefalt dose er 1 mg vareniklin to ganger daglig etter 1 ukes titrering i henhold til følgende oversikt:1

Dag og dosering
 • Dag 1-3
  0,5 mg en gang daglig

 • Dag 4-7
  0,5 mg to ganger daglig

 • Fra dag 8 og ut kuren
  1 mg to ganger daglig

Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dosering 1mg en gang daglig.1

 • Opptitrering og to-gangs dosering reduserer behandlings fremkalt kvalme1
 • Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dosering 1mg en gang daglig1.
 • Anbefalt behandlingsperiode er 12 uker. Pasienter som ikke er røykfri etter de første tolv ukene, kan ha nytte av et ytterligere 12 ukers røykesluttforsøk med Champix1.

Oppstart av behandling med Champix og praktiske råd

Dr. Anker forklarer oppstart av behandling med Champix og gir praktiske råd, 01.41 min. (PP-CHM-NOR-0206)

Behandlingen med Champix kan tilpasses den enkelte pasient

Dr. Anker forteller hvordan behandlingen med Champix kan tilpasses den enkelte pasient, 01:40 min. (PP-CHM-NOR-0207)

Gradvis røykeslutt

En gradvis tilnærming til røykeslutt med Champix bør vurderes for pasienter som ikke klarer eller ønsker å slutte brått.

Pasientene bør redusere røykingen i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av denne behandlingsperioden.

Pasientene bør deretter fortsette å ta Champix i ytterligere 12 uker, behandlingstid totalt 24 uker1.

Pasienter med tilbakefall

Pasienter som er motivert for å slutte å røke og som ikke klarte slutt i løpet av forrige behandling med Champix eller som fikk tilbakefall etter avsluttet behandling, kan ha nytte av ytterligere røykesluttforsøk med Champix1.

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.

Andre relevante sider om Champix:

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
 1. Champix preparatomtale (SPC) 4.2, 5.1
PP-CHM-NOR-0231