Gradvis røykeslutt med Champix

Noen røykere trenger gradvis nedtrapping over lengre tid1

I én undersøkelse foretrakk 44 % av de som planla å slutte i løpet av det neste året, å slutte gradvis.2

Champix (vareniklin) har dokumentert effekt ved gradvis nedtrapping i løpet av 12 uker, med signifikant høyere røykfrihetsrater på sikt enn placebo.3

Studieoppsett ved gradvis nedtrapping

52-ukers dobbeltblindet placebokontrollert studie med 1 510 personer som ikke klarte eller ønsket å slutte å røyke innen fire uker, men som ønsket å redusere røykingen gradvis over en 12 ukers periode før røykeslutt.

Skjema for redusering av antall sigaretter

Personene reduserte antallet røykte sigaretter etter følgende skjema:

  • minst 50 prosent innen utgangen uke 4 av behandlingen
  • ytterligere 50 prosent reduksjon fra uke 4 til uke 8 av behandlingen
  • mål om fullstendig avholdenhet innen 12 uker.

Behandlingsvarighet

Etter den innledende nedtrappingsfasen på 12 uker fortsatte personene behandlingen i ytterligere 12 uker.

Sammenhengende røykfrihet (CAR) etter 24 og 52 ukers behandling med Champix vs. placebo3

Omarbeidet etter Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.

 
Se kort film hvor Dr. Anker beskriver gradvis røykeslutt (01:45 min).

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:

  1. Champix preparatomtale (SPC), pkt.5.1
  2. Shiffman S, Hughes JR, Ferguson SG et al. Smokers’ interest in using nicotine replacement to aid smoking reduction. Nicotine Tob Res 2007; 9(11): 1177–1182.
  3. Ebbert JO, Hughes JR, West RJ,et al. Effect of Varenicline on Smoking Cessation Through Smoking Reduction: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; 313(7): 687-694.

 

PP-CHM-NOR-0231